facebook

Terapia manualna - techniki tkanek miękkich z uwzględnieniem anatomii palpacyjnej

Terapia manualna - techniki tkanek miękkich z uwzględnieniem anatomii palpacyjnej

 

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-18:00; niedziela: 9:00-15:00

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Oddział Śląski
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Oddział Śląski
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 40 pkt. edu.

Certyfikat INFARMA nr 1536 oraz 1537

 

Kierownictwo naukowe:
mgr Bartłomiej Izydorczyk – Styś - Absolwent oraz Wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w zakresie przedmiotów m.in.: Fizykoterapia, Terapia Manualna, Masaż leczniczy, Podstawy anatomii funkcjonalnej człowieka. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie fizjoterapii w różnych placówkach medycznych, ponad 10-letnia działalność badawczo-naukowa m.in. w zakresie badań postawy ciała - aktualnie Prywatna Praktyka Fizjoterapeutyczna. Specjalista i pasjonat  terapii manualnej

 

Kilka słów o kursie:
Kurs realizowany podczas 4 modułów (każdy obejmuje 1 zjazd sobotnio-niedzielny)
Podczas szkolenia stosowane są ćwiczenia praktyczne, pokazy i demonstracje różnorodnych metod diagnozowania i leczenia między innymi refleksologia. Diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu, zależności poszczególnych części ciała w procesie występowania dolegliwości bólowych. Sposoby automobilizacji pacjenta do ćwiczeń w domu. Przeprowadzenie analizy funkcjonalnej narządu ruchu uczestnika szkolenia oraz opracowanie diagnozy i planu leczenia pacjentów, w celu zaangażowania uczestników szkolenia do aktywnego w nim uczestnictwa. Możliwość przyprowadzania własnych pacjentów na zajęcia, po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym, w celu pogłębienia diagnozy.
Forma warsztatowa umożliwia wielokrotne przećwiczenie poznanych metod pod fachowym okiem doświadczonego instruktora i korekcję ewentualnie zauważonych nieprawidłowości oraz nauka lepszej ergonomii pracy fizjoterapeuty.
Szkolenie realizowane jest w małych grupach szkoleniowych a indywidualizacja formy i treści przekazywanej wiedzy korzystnie wpływa na końcowy rezultat szkolenia.

Korzyści dla uczestnika:
• Wzrost kwalifikacji zawodowych
• Nabycie praktycznych umiejętności manualnej diagnozy, terapii i profilaktyki dysfunkcji narządu ruchu – program autorski.
• Nabycie umiejętności poprawnego wykonania badania i terapii m.in. metodami: MET, PIR, trakcje, mobilizacje, masaż m.in poprzeczny, punktowy, funkcyjny, mobilizacje powięziowe oraz innych technik.
• Ograniczenie możliwość wystąpienia powikłań u pacjentów po leczeniu manualnym.
• Nabycie zdolności do stosowania szeregu technik wykraczających poza ograniczenia wynikające ze stosowania tylko jednej z metod.
• Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu zawodowego w wymiarze 120 godz., uprawniającego do stosowania poznanych metod
• Podniesienie konkurencyjności, renomy swojej placówki oraz jakości świadczonych usług

 

Program

I zjazd - Podstawy teoretyczne terapii manualnej. Dysbalans mięśniowy.  Tkanki miękkie kręgosłupa szyjnego
I DZIEŃ
9:00-10:30 Podstawy teoretyczne powstawania dysfunkcji mieśniowo-powięziowych
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25  Teoria powstania punktów spustowych
11:25-11:35 Przerwa
11:35-13:00 Odcinek szyjny kręgosłupa
- anatomia regionu
- biomechanika regionu
- najczęstsze patologie, urazy
- wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej
13:00-14:00 Analiza funkcjonalna pacjenta
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Część praktyczna - diagnostyka manualna - punkty spustowe – lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Część praktyczna - Dysbalans mięśniowy, Taśmy - mięśniowo powięziowe Rejon górnego odcinka szyjnego C0-C2 oraz stawy skroniowwo-żuchwowe 2h Rejon dolengo odcinka szyjnego C3-C7

II DZIEŃ
9:00-10:00 Obręcz barkowa i kończyna górna
- anatomia regionu
- biomechanika regionu
- najczęstsze patologie, urazy
- wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:00 Cześć praktyczna:  Analiza funkcjonalna pacjenta 2h Rejon stawu ramienno-łopatkowego Rejon stawu łopatkowo-żebrowego
12:00-12:15 Przerwa
12:15-15:00 Rejon stawu łokciowego oraz nadgarstka
- diagnostyka manualna
- punkty spustowe – lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy, Taśmy - mięśniowo powięziowe - warsztaty 

II zjazd - Tkanki miękkie kręgosłupa piersiowego
I DZIEŃ
9:00-10:30 Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, przepona - anatomia regionu
- biomechanika regionu, najczęstsze patologie, urazy, wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25 Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, przepona - anatomia regionu
- biomechanika regionu, najczęstsze patologie, urazy, wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej – cd  
11:25-11:35 Przerwa
11:35-14:00 Cześć praktyczna: Analiza funkcjonalna pacjenta
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 - Cześć praktyczna: Analiza funkcjonalna pacjenta – cd
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Przepona i jej funkcjonalne połączenie z innymi rejonami ciała

II DZIEŃ
9:00-10:00 Dysfunkcje mięśni kregosłupa piersiowego
- diagnostyka manualna
- punkty spustowe– lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy, Taśmy - mięśniowo powięziowe - warsztaty
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:00 Dysfunkcje mięśni kregosłupa piersiowego
- diagnostyka manualna
- punkty spustowe– lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy, Taśmy - mięśniowo powięziowe - warsztaty
12:00-12:15 Przerwa
12:15-15:00 Programy profilaktyczne; ergonomia, autoterapia dla pacjentów


III zjazd - Tkanki miękkie kręgosłupa L-S
I DZIEŃ
9:00-10:30 Odcinek lędźwiowy - anatomia regionu,  biomechanika regionu,  najczęstsze patologie, urazy,  wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25  Analiza funkcjonalna pacjenta - diagnostyka manualna - punkty spustowe– lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy, Taśmy - mięśniowo powięziowe - warsztaty 
11:25-11:35 Przerwa
11:35-13:00 Miednica - anatomia regionu,  biomechanika regionu,  najczęstsze patologie, urazy; - wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej
13:00-14:00 Część praktyczna Analiza funkcjonalna pacjenta
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Prawidłowe i nieprawidłow ustawienie miednicy i jej wpływ na sąsiadujące stawy
- diagnostyka manualna
- punkty spustowe– lokalizacja, opracowanie
- metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy,
Taśmy - mięśniowo powięziowe - warsztaty 
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Kończyna dolna
- anatomia regionu, biomechanika regionu, najczęstsze patologie, urazy
- wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej

II DZIEŃ
9:00-9:30 Analiza funkcjonalna pacjenta
Staw biodrowy; kolanowy; skokowy, stopa
- diagnostyka manualna - punkty spustowe– lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy, Taśmy - mięśniowo powięziowe - warsztaty  
9:30-10:00 Programy profilaktyczne; ergonomia autoterapia dla pacjentów
10:00-10:10 Przerwa
10:10-10:30 Techniki Energizacji Mięśni (MET) 
10:30-11:00 Relaksacja poizometryczna : relaksacja hipertonicznych mięśni - Postfacilitation strech method wg. Jandy: likwidacja przykurczy łącznotkankowych, - Hamowanie zwrotne (reciprocal inhibition - Izolityczny skurcz ekscentryczny: rozciąganie przykurczy mięśniowych i łącznotkankowych. -Skurcz izokinetyczny (kombinacja skurczu izotonicznego i izometrycznego): tonizacja osłabionego mięśnia; odbudowa siły wszystkich mięśni zaangażowanych w danym ruchu
11:00-11:30 Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie (Myofascial Release) -  Techniki te poprawiają wewnętrzną ruchomość tkanek miękkich , szczególnie powięzi
11:30-12:00  Techniki Aktywnego Rozluźniania (Aktiv Tissue Release) -  należą do metod medycyny manualnej koncentrujących swoja uwagę na likwidowaniu nieprawidłowości w obrębie tkanki miękkiej takich jak: zrosty i sklejenia, nadmierny tonus mięśniowy, przykurcze mięśniowe i łącznotkankowe
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:00 Dysbalans mięśniowy. - Analiza funkcjonalna pacjenta oraz omówienie najczęstszych dysfunkcji narządu ruchu
13:00-13:30 Analiza postawy pacjenta oraz propozycja wykorzystania poznanych technik celem poprawy dysbalnasu mięśniowo-powięziowego. Propozycja ćwiczeń korygujących
13:30-14:00  Terapia Punktów Spustowych - Podstawy teoretyczne powstawania TrP. Metody odnajdywania i terapii TrP. Cechy charakterystyczne mięśni z aktywnymi TrP.
14:00-15:00 Taśmy - mięśniowo powięziowe/ Meridiany mięśniowo-powięziowe

IV zjazd – Anatomia palpacyjna
I DZIEŃ
9:00-10:30 1. Obręcz kończyny górnej
Kości: clavicula, scapula, manubrium sterni, pars proximalis. o. humeri
Więzadła: costoclaviculare, interclaviculare, sternoclaviculare, coracoacromiale, coracoclaviculare,   acromioclaviculare
Mięśnie: pectoralis maior, pectoralis minor, serratus anterior, supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, teres maior, teres minor, deltoideus
Manualne badanie czynnościowe stawów: łopatkowo-ramiennego, barkowo-obojczykowego, mostkowo-obojczykowego
Testy: drop-arm test, “bolesny łuk”, badanie stożka rotatorów oraz ścięgna głowy długiej m. biceps, testy stabilności stawu ramiennego (test obronny, szufladki), test Yergassona
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25   2. Staw łokciowy, przedramię
Kości: pars distalis o. humeri, pars prox. o. radii et ulnaris
Mięśnie: biceps brachii, coracobrachialis, brachioradialis, triceps brachii, extensor carpi radialis longus et brevis, ext. digitorum communis, ext. carpi ulnaris, anconeus, abductor pollicis longus, extensors pollicis, pronator teres, flex. carpi radialis et ulnaris, palmaris longus, flex. digitorum superf., flex. pollicis longus
Więzadła: collaterale radiale et ulnare, annulare radii
Nerwy:  ulnaris, medianus, radialis
Naczynia: a. brachialis, a. radialis, a. ulnaris
Manualne badanie czynnościowe stawów: ramienno-łokciowego, ramienno-promieniowego, łokciowo- promieniowego bliższego i dalszego
Testy: więzadeł pobocznych, Thomsona, Milla, Cozena,
11:25-11:35 Przerwa
11:35-13:00  3. Ręka i staw nadgarstkowy
Kości: pars distalis o. ulnaris e radialis, ossa carpalia et metacarpalia
Mięśnie: adductor pollicis, flexor poll. brevis, opponens d. minimi, flexor dig. minimi brevis
Manualne badanie czynnościowe stawów: śródręczno-paliczkowych, nadgarstkowego
Testy: mięśni zginaczy palców i kciuka, Phalena, odwrócony Phalena
13:00-14:00 4. Kręgosłup szyjny
Kości: occipitale, vertebra cervicalia
Mięśnie: sternocleidomastoideus, mm.scalene, levator scapulae, splenius capitis, trapezius
Wiezadła: l.nuchae
Manualne badanie czynnościowe: ruchów sprzężonych kręgosłupa, ruchów segmentarnych odcinka szyjnego
Testy: kompresyjne i rotacyjne testy odcinka szyjnego
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30  5. Kręgosłup piersiowy i kl.piersiowa
Kości:  vertebra thoracica, costae, corpus sterni, proc. xiphoideus,
Mięśnie:  rhomboideus maior, latissimus dorsi, quadratus lumborum,
Wiezadła: l.supraspinale
Manualne badanie czynnościowe: ruchów sprzężonych oraz segmentalnych kręgosłupa piersiowego
Testy: objaw Adama
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00  6. Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy
Kości:  vertebra lumbalia, o.sacrum (rhombus Michaelis)
Mięśnie:  psoas maior, rectus abdominis, obliquus externus abdominis
Wiezadła: l.supraspinale
Manualne badanie czynnościowe: ruchów sprzężonych kręgosłupa oraz segmentarnych odcinka lędźwiowego oraz ruchomości stawów SI
Testy: objaw m. iliopsoas, test obręczy, testy stawu krzyżowo biodrowego (t.kolców, standing flexion test, Derbolowskiego, krzyżowy test rozciągania

II DZIEŃ
9:00-10:00 1. Obręcz miedniczna
Kości: pelvis, pars prox. o. femoris
Mięśnie: tensor f. latae, rectus femoris, vastus lateralis et medialis,  sartorius, adductor longus, mm. glutei: maximus et medius, piriformis, gracilis, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus
Nerwy: ishiadicus, femoralis
Naczynia: a. femoralis
Manualne badanie czynnościowe: stawu biodrowego
Testy: Thomasa, Obera, Anvila, objaw Drehmanna, Patricka, Trendelenburga
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:00 2. Staw kolanowy
Kości: patella, pars dist. o. femoris, pars prox. o. tibialis et fibularis, fissurae articularis
Więzadła: collaterale mediale (tibiale)  et laterale (fibulae), patellae
Mięśnie: tendi distali mm. femoris
Nerwy: tibialis, peroneus communis
Naczynia: a.poplitea
Manualne badanie czynnościowe: stawu rzepkowo-udowego, udowo-piszczelowego, strzałkowo-piszczelowego
Testy: Fairbanka, testy łąkotkowe, testy więzadłowe
12:00-12:15 Przerwa
12:15-14:00 3. Stopa i podudzie
Kości: tibia et fibula, calcaneus, talus, oo. cuneiforma, oo. metatarsalia, naviculare, cuboideum
Mięśnie: tibialis anterior, extensor hallucis longus, ext. digitorum longus, mm. peronei, gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, flex. digitorum longus, flex. hallucis longus, abductor d. minimi, flexor digitorum brevis
Więzadła: deltoideum, talofibulare anterius et posterius, calcaneofibulare
Nerwy: n. peroneus superficialis
Naczynia: a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis
Manualne badanie czynnościowe: stawu skokowego, stawów stępu, stawów śródstopno-paliczkowych.
Testy: stabilności stawu skokowego
14:00-15:00 Podsumowanie - Egzamin - Zakończenie kursu 

 

 

Rezerwację miejsca zapewnia:
Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:
BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Tkanki miękkie"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt