facebook
 

O NAS

Ośrodek Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt działa na ogólnopolskiej arenie szkoleń od 11 marca 1996 r. jako uznany realizator projektów medycznych, przeznaczonych dla specjalistów, zajmujących się szeroko pojętą diagnostyką i leczeniem. 

MSP Pakt wpisany jest do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Okręgowych Izb Lekarskich.

O wartości szkoleń MSP Pakt świadczy udział wybitnych specjalistów, ważność i aktualność poruszanej tematyki, praktyczny charakter oraz elitarność przedsięwzięć.

Absolwenci otrzymują certyfikaty honorowane w UE i na świecie, akredytowane przez odpowiednie instytucje i organizacje naukowe.

Posiadamy akredytację CKPPiP w zakresie szkoleń dla pielęgniarek oraz PTRM w zakresie szkoleń dla ratowników medycznych.

MSP PAKT są autorem kilkunastu medycznych projektów, w tym innowacyjnego na światową skalę, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE. 

Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów dofinansowanych z budżetu UE.

Propagujemy profilaktykę zdrowotną wśród mieszkańców Śląska w formie bezpłatnych akcji badań.

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia MSP Pakt został wybrany na realizatora "Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w latach 2015-2016. Informacyjno-edukacyjny program rozwoju dawstwa narządów od żywych dawców skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin oraz innych zainteresowanych. W 2015 r. zorganizowaliśmy 137 spotkań edukacyjno-informacyjnych, z których skorzystało 735 pacjentów i  członków ich rodzin. Ponadto zorganizowaliśmy 20 konsultacji par dawca-biorca oraz szereg działań promocyjnych. 

22-23 lutego 2016 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu MSP Pakt zrealizował Szkolenie lekarzy w zakresie kardiologicznego badania USG noworodka w ramach Projektu Mały Dolnoślązak - Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego, dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa. W ramach kursu kwalifikacje podniosło 20 lekarzy oraz przebadano 18 noworodków. 

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt wprowadziły i stosują system zarządzania jakością zgodny z wymogami:
ISO 9001:2015

Zakres certyfikacji:
Usługi szkoleniowe i doradcze

 

STRATEGIA MSP Pakt

 

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt