facebook
 

O NAS

Ośrodek Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt działa na ogólnopolskiej arenie szkoleń od 11 marca 1996 r. jako uznany realizator projektów medycznych, przeznaczonych dla specjalistów, zajmujących się szeroko pojętą diagnostyką i leczeniem. 

MSP Pakt wpisany jest do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Okręgowych Izb Lekarskich.

O wartości szkoleń MSP Pakt świadczy udział wybitnych specjalistów, ważność i aktualność poruszanej tematyki, praktyczny charakter oraz elitarność przedsięwzięć.

Absolwenci otrzymują certyfikaty honorowane w UE i na świecie, akredytowane przez odpowiednie instytucje i organizacje naukowe.

MSP Pakt posiada akredytację CKPPiP w zakresie szkoleń dla pielęgniarek oraz PTRM w zakresie szkoleń dla ratowników medycznych.

MSP Pakt jest autorem kilkunastu medycznych projektów, w tym innowacyjnego na światową skalę, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE. 

MSP Pakt zrealizował kilkadziesiąt projektów dofinansowanych z budżetu UE a także w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Bazy Usług Rozwojowych.

MSP Pakt propaguje profilaktykę zdrowotną wśród mieszkańców Śląska w formie bezpłatnych akcji badań w zakresie badania osteoporozy, mammografii, badania skolioz u dzieci, badania noworodków pod kątem dysplazji stawów biodrowych, badania echa serca u dzieci, badania stóp dzieci, badania USG narządu ruchu, USG gruczołu piersiowego, jamy brzusznej, węzłów chłonnych, tarczycy.   

Historia

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt wprowadził i stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami: ISO 9001:2015 - Zakres certyfikacji: Usługi szkoleniowe i doradcze

STRATEGIA MSP Pakt

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt