facebook
 

Projekty unijne

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. z sektora opieki zdrowotnej

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu

Joanna Cybulska - Dyrektor MSP Pakt

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY SZKOLENIOWE

Jesteśmy autorami i realizatorami wielu projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in.:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów z woj. opolskiego w zakresie terapii manualnej:

01.01-30.11.2009 - Opole

    ​Numer projektu: I/POKL/8.1.1/152/2008
    Opiekun projektu: Jacek Suski, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c 45-315 Opole

Strona projektu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów z woj. podkarpackiego w zakresie terapii manualnej:

1.01-30.11.2009 - Rzeszów

    Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-18-119/08
    Opiekun projektu: Grażyna Dytko, Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20 35-025 Rzeszów

Strona projektu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek z woj. podkarpackiego w zakresie wykonywania i oceny testów alergologicznych:

01.01-25.10.2009 - Rzeszów

    Numer projektu: POKL.08.01.01-18-139/08
    Opiekun projektu: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Strona projektu

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek z woj. małopolskiego: Wykonywanie i ocena testów alergologicznych:

01.02-31.12.2010 - Kraków

    Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-12-308/09
    Opiekun projektu: Referat Oceny Projektów, Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1 30 -107 Kraków

Strona projektu

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek z woj. podkarpackiego: Wykonanie badania spirometrycznego:

01.06.2010-28.02.2011

    Numer projektu: WNP- POKL.08.01.01-18-809/09
    Opiekun projektu: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Strona projektu

Kursy specjalistyczne dla m.in. fizjoterapeutów, masażystów, kosmetyczek z woj. podkarpackiego: Terapia manualna, drenaż limfatyczny, akupresura:

10.06.2010-31.03.2011

    Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-18-811/09
    Opiekun projektu: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Strona projektu

Kurs specjalistyczny dla osób bezrobotnych z woj. opolskiego: Opieka nad osobą zależną i I pomoc przedmedyczna:

01.09.2010-30.06.2011

    Numer projektu: POKL.06.01.01-16-102/09
    Opiekun projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c 45-315 Opole

Strona projektu

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt