facebook
 

Modele anatomiczne

Ręka i przedramię

Naturalnego rozmiaru szkielet ręki z kośćmi przedramienia łokciową i promieniową, wykonany z masy plastycznej.

Kręgosłup - odcinek szyjny

Model zainstalowany na podstawie ze stojakiem; wymiary: 11 x 11 34 cm ;waga ok. 600g. Naturalnej wielkości model  pokazuje odcinek szyjny kręgosłupa.

Kręgosłup - odcinek piersiowy

Model zainstalowany na podstawie ze stojakiem; wymiary: 11 x 11 34 cm ;waga ok. 600g. Naturalnej wielkości model  pokazuje odcinek klatki piersiowej kręgosłupa. Składa się z 12 kręgów piersiowych, nerwów klatki piersiowej i rdzenia kręgowego.

Kręgosłup, model z główkami kości udowych

Naturalnych rozmiarów model kręgosłupa wykonany z masy plastycznej. Złożony z bruzdy potylicznej, kręgów szyjnych, piersiowych, lędźwiowych, całej miednicy, kości ogonowej i główek kości udowych. Zaznaczono też przebieg tętnic kręgowych oraz odgałęzienia nerwów rdzeniowych. Krążek międz ykręgowy miedzy kręgami L3-L4 jest wyjmowany. Model umieszczony jest na metalowym stojaku z uchwytem do powieszenia. Wymiary: 95x20x20 cm, waga około 3000 g

Kręgosłup-odcinek lędźwiowy z kością krzyżową i ogonową

Model zainstolowany na podstawie ze stojakiem; wymiary: 11 x 11 x 37 cm waga; ok.800g Naturalnej wielkości modelu składa się z :5 kręgów lędźwiowych z , nerwów lędźwiowych i rdzenia kręgowego.Kość krzyżowa i ogonowa są ruchome, aby pokazać krzyżowy odcinek rdzenia kręgowego i nerwów.

Obręcz barkowa

Naturalnego rozmiaru model przedstawia konstrukcję stawu barkowego, połączony więzadłami. Model umieszczony jest na podstawie ze statywem.
Wymiary: 25x115x20 cm, waga około 560 g

Staw kolanowy

Model zainstalowany na podstawie; wymiary: 12 x 12 32 cm; waga ok.440g Modelu naturalnej wielkości, pokazuje staw kolanowy z bocznymi więzadłami, łąkotką i więzadłami rzepki.

Szkielet człowieka

Naturalnych rozmiarów model szkieletu wykonany z masy plastycznej, ręcznie składany dla zapewnienia wiernego odwzorowania szczegółów, w tym połączeń stawowych. Kończyny łatwe do zdejmowania. Model umieszczony jest na ruchomym stojaku wraz z pokrowcem.
Wymiary: wysokość 170 cm, waga około 10 kg

Oskrzela segmentowe

Model zamontowany na podstawie ze stojakiem; wymiary: 11,5 x 1,5 x 27,5 cm; waga ok.290 g Naturalnych rozmiarów model ukazujący drzewo oskr

zelowe zaczynając od rozwidlenia tchawicy poprzez jej kolejne wtórne podziały na segmenty oskrzelowo-płucne, ukazane w różnych kolorach.

Płuca z zaznaczonymi płatami

Naturalnego rozmiaru model prawego i lewego płuca. Poszczególne segmenty oznakowano różnymi kolorami w celu pokazania ich położenia. Model umieszczony jest na dwóch stojakach z podstawą. Wymiary: 33x23x31 cm, waga około 1100 g

Krtań model 5-częściowy

Model zamontowany na podstawie ze stojakiem; wymiary: 18 x11x 8 cm waga ok. 450g 5-częściowy model przekroju podłużnego odsłaniającego szczegóły wewnętrznych struktur, włączając kość gnykową, wiązadła, mięśnie, naczynia, nerwy i gruczoł tarczycowy.

Tułów człowieka 25-częściowy

Naturalnej wielkości model ludzkiego tułowia przedstawia organy wewnętrzne
człowieka. Połowa głowy jest odkryta ukazując w całości półkulę mózgową.
Przednia część szyi oraz tułów są otwarte, pozwalając zauważyć szczegóły
anatomiczne. Męski i żeński układ rozrodczy oraz genitalia są wymienne.
Organy wewnętrzne, które z modelu można wyjąć to:
• połowa mózgu - podzielona wzdłuż szczeliny i ukazująca wewnętrzną budowę
i rozmieszczenie tętnic • oko z nerwem wzrokowym • tchawica • aorta i
przełyk • prawe i lewe płuco podzielone na 2 części i ukazujące drzewo oskrzelowe
i naczynia krwionośne • wątroba z pęcherzykiem żółciowym • połowa
nerki podzielona wzdłuż przedniego płatu • ukazująca jej wewnętrzną budowę
• w tym naczynia krwionośne • serce podzielone na 2 części • ukazujące
przedsionki • komory • zastawki i część ściany serca • żołądek • trzustka i śledziona
z naczyniami krwionośnymi i przewodami wyprowadzającymi • jelito
(cienkie i grube) z wyjmowanym wyrostkiem robaczkowym • układ rozrodczy
męski podzielony na 4 części umożliwiające zapoznanie się z jego budową
wewnętrzną

 

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt