facebook

. Diagnostyka obrazowa (RTG, USG, MR, TK) kręgosłupa i kończyn

 

Zastosowanie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, TK, MR) kręgosłupa i kończyn

Diagnostyka urazów oraz chorób przewlekłych

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-16:30; niedziela: 8:00-15:30

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

 

Prowadzenie: Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej 

 

Kilka słów o kursie:

Kurs stanowi platformę wymiany doświadczeń między specjalistami oraz stwarza niepowtarzalną okazję do poszerzenia i ugruntowania wiedzy w zakresie diagnostyki mięśniowo-szkieletowej w obrębie kręgosłupa i kończyn

W ramach kursu przedstawione zostaną interesujące przypadki medyczne, cenne dla praktyka. Uczestnicy nabędą i udoskonalą wiedzę w zakresie zastosowania różnych metod obrazowania pod kątem schorzeń i urazów narządu ruchu oraz analizy wyników badań

Prezentacja znaczenia technik diagnostyki obrazowej pozwoli poznać możliwości a zarazem jej ograniczenia w ocenie różnych najczęstszych schorzeń szkieletu osiowego i obwodowego

Kurs jest również próbą przedstawienia miejsca najnowszych technik radiologicznych w procesie diagnostycznym schorzeń tak przewlekłych jak i pourazowych układu mięśniowo-szkieletowego

Warsztatowa forma zajęć umożliwi analizę oraz indywidualne konsultacje własnych przypadków medycznych

 
 
Program kursu:

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników medycznych (lekarzy, fizjoterapeutów) z możliwościami współcześnie stosowanych metod diagnostyki obrazowej, zasadami interpretacji opisów badań przygotowanych przez specjalistów (radiologów) oraz wskazanie korelacji pomiędzy wynikiem badania a konkretną patologią. W trakcie zajęć prowadzący w przejrzysty sposób zaprezentują najczęstsze patologie/jednostki chorobowe dotyczące kręgosłupa oraz kończyn

Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia:
• Anatomia i anatomia radiologiczna kończyny górnej
• Anatomia i anatomia radiologiczna kończyny dolnej
• Anatomia i anatomia radiologiczna kręgosłupa
• Patologie i obrazy radiologiczne poszczególnych jednostek chorobowych w zakresie kręgosłupa i kończyn
• Podstawowe zagadnienia traumatologii i traumatologii sportowej
• Odrębności wieku rozwojowego

Kurs składa się z następujących modułów:

I DZIEŃ

9:00-10:30 Współcześnie stosowane metody diagnostyczne w ortopedii i traumatologii – RTG, scyntygrafii, USG, TK, RM (ich rola i miejsce w algorytmie diagnostycznym)
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25  Anatomia prawidłowa i radiologiczna wraz z najczęstszymi anomaliami anatomicznymi: duże stawy (bark, łokieć, nadgarstek, biodro)
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:00 Anatomiczne odrębności wieku rozwojowego
12:00-13:00 Panel dyskusyjny
13:00-14:00 Anatomia prawidłowa i radiologiczna wraz z najczęstszymi anomaliami anatomicznymi: duże stawy (kolano, staw skokowo-goleniowy, kręgosłup)
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Omówienie najczęściej spotykanych patologii narządu ruchu z odniesieniem do obrazów radiologicznych (bark, łokieć, nadgarstek, biodro)

II DZIEŃ

8:00-9:00 Omówienie najczęściej spotykanych patologii narządu ruchu z odniesieniem do obrazów radiologicznych (kolano, staw skokowo-goleniowy, kręgosłup)
9:00-10:00 Podstawowe badania laboratoryjne stosowanym w diagnostyce schorzeń narządu ruchu – na co zwrócić uwagę zanim rozpoczniesz terapię?
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:00 Możliwości wykorzystania diagnostyki obrazowej w procesie wnioskowania klinicznego i diagnostyce różnicowej
12:00-12:15 Przerwa
12:15-14:15 Zajęcia warsztatowe
14:15-14:30 Przerwa
14:30-15:00 Dyskusja
15:00-15:30 Egzamin praktyczny - Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

Przykładowa zawartość merytoryczna:
Moduł staw kolanowy (uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego):
• Anatomia prawidłowa
• Anatomia radiologiczna
• Możliwości i ograniczenia poszczególnych metod diagnostycznych
• Mechanizm powstawania najczęstszych uszkodzeń
• Wyjaśnienie zwrotów i sformułowań występujących w opisach badań i konsultacjach specjalistycznych (m.in. triada O'Donoghue, złamanie Segonda, złamanie awulsyjne guzka Gerdy'ego, objaw pustego dołu międzykłykciowego)
Moduł staw kolanowy (zmiany stawowe i kostne):
• Zapalenie błony maziowej stawu kolanowego (objaw rozejścia się fałdów tłuszczowych)
• Wylew krwisto-tłuszczowy do stawu (lipohemarthrosis)
• Ciała wolne wewnątrzstawowe
• Choroby chrząstek, zmiany zwyrodnieniowe
• Torbiele łąkotkowe
• Kosteczki łąkotkowe

 
 
 
 
 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto: Nest Bank SA BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "DO kęgosłupa i kończyn"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP Pakt

Szkolenie realizujemy w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach , Krakowie, Lublinie , Łodzi, Olsztynie , Opolu, Poznaniu , Rzeszowie , Szczecinie , Toruniu , Warszawawie , Wrocławiu , Zielonej Górze. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice,Kielce, Kraków, Lublin , Łódź , Olsztyn , Opole, Poznań , Poznań , Rzeszów , Szczecin , Toruń , Warszawa , Wrocław , Zielona Góra 

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt