facebook

. Anatomia palpacyjna i badanie czynnościowe

Anatomia palpacyjna i badanie czynnościowe 

 

 

14-15 września 2024 r.

 

Koszt: 1900 zł

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-16:30; niedziela: 8:00-15:30

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

 

Prowadzenie:

dr n. kf. Bartosz Trybulec, fizjoterapeuta - Doktor nauk o kulturze fizycznej AWF w Krakowie. Adiunkt w Instytucie Fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, czynny masażysta i terapeuta manualny. Specjalista manualnego leczenia kręgosłupa z wykorzystaniem m.in. metod  Kaltenborna, Mulligana, Lewita oraz technik manipulacji chiropraktycznych. Wykładowca podstaw terapii manualnej, anatomii palpacyjnej oraz masażu dla studentów fizjoterapii. Autor szeregu publikacji badawczych i przeglądowych m.in. o zastosowaniu technik manualnych w leczeniu oraz profilaktyce rozmaitych jednostek chorobowych. Doświadczony nauczyciel akademicki – zajęcia prowadzi z zaangażowaniem i pasją a jednocześnie w sposób przystępny i zrozumiały kładąc szczególny nacisk na indywidualne podejście do każdego z uczestników kursu

 

Kilka słów o kursie:

Absolwent szkolenia nabywa szczegółową, praktyczną wiedzę z anatomii topograficznej oraz diagnostyki czynnościowej narządu ruchu człowieka – w tym określanie topografii narządów i struktur istotnych dla przeprowadzania diagnostyki i zabiegów w fizjoterapii.
 
Nabyta wiedza stanowi również doskonałą podstawę do dalszej nauki różnych metod specjalnych w fizjoterapii takich jak np. szeroko pojęta terapia manualna czy metody reedukacji nerwowo-mięśniowej.

Szkolenie przewiduje praktyczną (ćwiczenia praktyczne w parach), intensywną naukę anatomii topograficznej układu mięśniowego i kostnego z elementami układu nerwowego opartą na palpacyjnej identyfikacji poszczególnych struktur i elementów narządu ruchu wraz z graficznym obrazowaniem ich przebiegu na skórze badanej osoby.
 
Badanie palpacyjne dodatkowo będzie uzupełnione o wybrane testy funkcjonalne oraz badania manualne przydatne w diagnostyce czynnościowej poszczególnych odcinków ciała.

Referencje od uczestników: link

 

Program kursu:

I DZIEŃ

9:00-10:30 1. Obręcz kończyny górnej
Kości: clavicula, scapula, manubrium sterni, pars proximalis. o. humeri
Więzadła: costoclaviculare, interclaviculare, sternoclaviculare, coracoacromiale, coracoclaviculare,   acromioclaviculare
Mięśnie: pectoralis maior, pectoralis minor, serratus anterior, supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, teres maior, teres minor, deltoideus
Manualne badanie czynnościowe stawów: łopatkowo-ramiennego, barkowo-obojczykowego, mostkowo-obojczykowego
Testy: drop-arm test, “bolesny łuk”, badanie stożka rotatorów oraz ścięgna głowy długiej m. biceps, testy stabilności stawu ramiennego (test obronny, szufladki), test Yergassona
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25   2. Staw łokciowy, przedramię
Kości: pars distalis o. humeri, pars prox. o. radii et ulnaris
Mięśnie: biceps brachii, coracobrachialis, brachioradialis, triceps brachii, extensor carpi radialis longus et brevis, ext. digitorum communis, ext. carpi ulnaris, anconeus, abductor pollicis longus, extensors pollicis, pronator teres, flex. carpi radialis et ulnaris, palmaris longus, flex. digitorum superf., flex. pollicis longus
Więzadła: collaterale radiale et ulnare, annulare radii
Nerwy:  ulnaris, medianus, radialis
Naczynia: a. brachialis, a. radialis, a. ulnaris
Manualne badanie czynnościowe stawów: ramienno-łokciowego, ramienno-promieniowego, łokciowo- promieniowego bliższego i dalszego
Testy: więzadeł pobocznych, Thomsona, Milla, Cozena,
11:25-11:35 Przerwa
11:35-13:00  3. Ręka i staw nadgarstkowy
Kości: pars distalis o. ulnaris e radialis, ossa carpalia et metacarpalia
Mięśnie: adductor pollicis, flexor poll. brevis, opponens d. minimi, flexor dig. minimi brevis
Manualne badanie czynnościowe stawów: śródręczno-paliczkowych, nadgarstkowego
Testy: mięśni zginaczy palców i kciuka, Phalena, odwrócony Phalena
13:00-14:00 4. Kręgosłup szyjny
Kości: occipitale, vertebra cervicalia
Mięśnie: sternocleidomastoideus, mm.scalene, levator scapulae, splenius capitis, trapezius
Wiezadła: l.nuchae
Manualne badanie czynnościowe: ruchów sprzężonych kręgosłupa, ruchów segmentarnych odcinka szyjnego
Testy: kompresyjne i rotacyjne testy odcinka szyjnego
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30  5. Kręgosłup piersiowy i kl.piersiowa
Kości:  vertebra thoracica, costae, corpus sterni, proc. xiphoideus,
Mięśnie:  rhomboideus maior, latissimus dorsi, quadratus lumborum,
Wiezadła: l.supraspinale
Manualne badanie czynnościowe: ruchów sprzężonych oraz segmentalnych kręgosłupa piersiowego
Testy: objaw Adama

 

II DZIEŃ

8:00-10:00 1. Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy
Kości:  vertebra lumbalia, o.sacrum (rhombus Michaelis)
Mięśnie:  psoas maior, rectus abdominis, obliquus externus abdominis
Wiezadła: l.supraspinale
Manualne badanie czynnościowe: ruchów sprzężonych kręgosłupa oraz segmentarnych odcinka lędźwiowego oraz ruchomości stawów SI
Testy: objaw m. iliopsoas, test obręczy, testy stawu krzyżowo biodrowego (t.kolców, standing flexion test, Derbolowskiego, krzyżowy test rozciągania
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:00 2. Obręcz miedniczna
Kości: pelvis, pars prox. o. femoris
Mięśnie: tensor f. latae, rectus femoris, vastus lateralis et medialis,  sartorius, adductor longus, mm. glutei: maximus et medius, piriformis, gracilis, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus
Nerwy: ishiadicus, femoralis
Naczynia: a. femoralis
Manualne badanie czynnościowe: stawu biodrowego
Testy: Thomasa, Obera, Anvila, objaw Drehmanna, Patricka, Trendelenburga
12:00-12:10 Przerwa
12:10-14:00 3. Staw kolanowy
Kości: patella, pars dist. o. femoris, pars prox. o. tibialis et fibularis, fissurae articularis
Więzadła: collaterale mediale (tibiale)  et laterale (fibulae), patellae
Mięśnie: tendi distali mm. femoris
Nerwy: tibialis, peroneus communis
Naczynia: a.poplitea
Manualne badanie czynnościowe: stawu rzepkowo-udowego, udowo-piszczelowego, strzałkowo-piszczelowego
Testy: Fairbanka, testy łąkotkowe, testy więzadłowe
14:00-14:10 Przerwa
14:10-15:00 4. Stopa i podudzie
Kości: tibia et fibula, calcaneus, talus, oo. cuneiforma, oo. metatarsalia, naviculare, cuboideum
Mięśnie: tibialis anterior, extensor hallucis longus, ext. digitorum longus, mm. peronei, gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, flex. digitorum longus, flex. hallucis longus, abductor d. minimi, flexor digitorum brevis
Więzadła: deltoideum, talofibulare anterius et posterius, calcaneofibulare
Nerwy: n. peroneus superficialis
Naczynia: a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis
Manualne badanie czynnościowe: stawu skokowego, stawów stępu, stawów śródstopno-paliczkowych.
Testy: stabilności stawu skokowego
15:00-15:30 Podsumowanie - Egzamin - Zakończenie kursu

 

 Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

Nest Bank SA BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Anatomia palpacyjna"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP Pakt

Szkolenie realizujemy w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach , Krakowie, Lublinie , Łodzi, Olsztynie , Opolu, Poznaniu , Rzeszowie , Szczecinie , Toruniu , Warszawawie , Wrocławiu , Zielonej Górze. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice,Kielce, Kraków, Lublin , Łódź , Olsztyn , Opole, Poznań , Poznań , Rzeszów , Szczecin , Toruń , Warszawa , Wrocław , Zielona GóraFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt