facebook
 

Cadaver workshop

Warsztaty cadaverowe - kończyna dolna

Warsztaty chirurgii endoskopowej (największy projekt w kraju) odbywające się w Katowicach, prowadzone na  preparatach nieutrwalonych.

Patronat naukowy:
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
Sekcja Reumoortopedii PTOiTr

Współorganizator:
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM
Realizator:
Sport-Klinika w Żorach
Partner:
Smith and Nephew

Szkolenie w stricte praktycznej formie obejmuje swym zakresem artroskopię KOŃCZYNY DOLNEJ  - 3 kursy. Każdy kurs składał się z części wprowadzającej, warsztatów oraz części podsumowującej. Były to kursy:


1. Artroskopia stawu skokowego - 20 marca 2015, Katowice. 
2. Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja ACL - 21 marca 2015, Katowice.
3. Dostęp przedni małoinwazyjny do stawu biodrowego - 28 marca 2015, Katowice. 


Cześć praktyczna trwała 3 godz. (cadaverlab)

W każdym warsztacie uczestnicy mieli do dyspozycji 4 preparaty ludzkie - całe zwłoki.

Na stanowisko przypadało 2 uczestników, 1 instruktor, 1 preparat (jedna strona) - 2 tury ćwiczeń na preparatach.

Zajęcia odbyły się w 2 grupach: 1 grupa wykłady (teoria) - 2 grupa zajęcia praktyczne. Wykładowcy na czas swojego wykładu opuszczali salę prosektoryjną. W tym czasie zajęcia z zakresu anatomii topograficznej prowadził kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej.

Szkolenie odbyło się w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej SUM w Katowicach.

 

20 marca 2015: STAW SKOKOWY
21 marca 2015: KOLANO - rekonstrukcja ACL lub PCL (do wyboru)
28 marca 2015: BIODRO - dostęp przedni małoinwazyjny do stawu biodrowego

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt