facebook
 

Staw łokciowy - diagnostyka i leczenie operacyjne

          17 listopada w Katowicach, w ramach kursu "Staw Łokciowy - diagnostyka i leczenie operacyjne", uczestnicy mieli okazję śledzić w warunkach rzeczywistych na sali operacyjnej nowoczesnego szpitala zabieg wykonywany przez doświadczonego operatora dr. Romana Pawlasa.

Artroskopii stawu łokciowego został poddany pacjent w wieku 45 lat, który przed laty doznał zwichnięcia stawu łokciowego. W ciągu następnych lat następowało stopniowe pogarszanie się zakresu ruchomości stawu i pojawiły się nasilające się z czasem dolegliwości bólowe.

Diagnostyka potwierdziła rozległe zmiany zwyrodnieniowe, ponadto obecność licznych wyrośli i ciał wolnych w obrębie jamy stawowej. Artroskopia służyła nie tyle samej diagnostyce, co operacyjnemu usunięciu tych czynników, które były odpowiedzialne za te wszystkie patologie i problemy związane głównie z ograniczeniem ruchomości stawu.

Zabieg został przeprowadzony w sposób wzorcowy. Staw został oczyszczony z ciał wolnych oraz z wyrośli kostnych, co rokuje istotną poprawę ruchomości. Wydaje się, że zabieg operacyjny zakończył się sukcesem.

21 listopada został przeprowadzony wywiad z pacjentem, który nie krył zadowolenia z umożliwienia mu poddania się zabiegowi jak i z jego przebiegu, ale przede wszystkim z efektów leczenia. Należy podkreślić, że operacja była finansowana przez Organizatora kursu.

Podczas kursu uczestnicy oraz wykładowcy podkreślali, że tego typu szkolenia wciąż jeszcze należą do kursów niszowych w ortopedii, ponieważ staw łokciowy i jego leczenie a zwłaszcza artroskopia nie jest jeszcze tak popularne jak artroskopia barku, czy artroskopia kolana, które ugruntowały już swoją pozycję na mapie zabiegów ortopedycznych.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili wartość kursu. Obok korzyści dydaktycznych z samego zabiegu artroskopowego, uczestnicy podkreślali wysoki poziom interpretacji diagnostyki radiologicznej i oceny badań pacjenta dokonanej przez dr. Rafała Obuchowicza.

Mamy nadzieję, że rehabilitacja będzie przebiegała pomyślnie i chory odzyska pełną sprawność w ręce.
Równolegle trwała sesja rehabilitacyjna podczas kursu "Staw łokciowy - diagnostyka, leczenie i rehabilitacja". 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu stanowiącego uzupełnienie relacji.

 

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt