facebook

.Stopa dziecka w łańcuchu kinematycznym kończyny dolnej

 

Stopa dziecka w łańcuchu kinematycznym kończyny dolnej

– diagnoza, prognoza, terapia


Szkolenie realizowane w formie zamkniętej dla grupy min. 15 osobowej z danej placówki   


Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-16:30; niedziela: 8:00-15:30

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 


Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski


Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

 

 

Prowadzenie:

mgr Kinga Stós - Fizjoterapeuta, pracownik m.in., szpitala rehabilitacyjnego, oddziału dla dzieci i młodzieży, gdzie prowadzi działania terapeutyczne i dydaktyczne. Obecnie w trakcie specjalizacji z fizjoterapii. Nie poprzestaje na codziennej pracy lecz współpracując z organizacjami pozarządowymi, jak Fundacja Aktywnej Rehabilitacji  czy Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową - poszerza swój zawodowy zasięg.
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Opieki Zdrowotnej. Uczestniczyła w specjalistycznych kursach certyfikowanych (m.in. terapia craniosacralna Upledgera, NDT Bobath, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Dynamic Neuromuscular Stabilization, Kinesiology Taping, Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp, Trójwymiarowa Korekcja Skolioz Lehnert-Schroth, Neuromuscular Activation), szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących rozwoju, dojrzewania i egzystencji człowieka, towarzyszącym tym procesom zaburzeniom, sposobom ich zapobiegania i terapii. Specjalizuje się w neurorozwojowej terapii dziecięcej. Współtwórca studia rekreacji ruchowej nordic walking Open2walk gdzie wiele lat była instruktorem. Obecnie prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną. Ma doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych wykładów, warsztatów i prezentacji. Już od czasu studiów w obszarze jej zainteresowań znajdują się działania mające na celu możliwie jak najlepsze funkcjonowanie pacjentów oraz profilaktyka związana głównie ze stroną ruchową człowieka


Partnerzy:

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach

 


Kilka słów o kursie:

Stopa ludzka ze względu na budowę i pełnione funkcje należy do jednego z najbardziej złożonych elementów aparatu ruchu. W ogromnym stopniu od jej kondycji zależy prawidłowa postawa, lokomocja, koordynacja ruchowa i równowaga. Nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu stóp będą wpływały na zaburzenia w wymienionych obszarach.
W organizmie dziecka, dysfunkcje w tym obszarze dobrze zdiagnozowane i poprowadzone właściwymi narzędziami terapeutycznymi mają duża szansę na skuteczną poprawę w procesie rozwoju. Dlatego też ta problematyka jest szczególnie ważna dla specjalistów zajmujących się diagnostyką i terapią narządu ruchu – rehabilitantów i fizjoterapeutów.
Kurs stanowi przedstawienie założeń neurorozwojowej koncepcji terapii stóp dziecka, przypomnienie głównych struktur anatomicznych stopy, rozróżnienie wad stóp ze względu na ich etiologię, prześledzenie rentgenogramów i rycin, wyjaśnienie mechanizmu powstawania niektórych deformacji, przedstawienie metod pracy z pacjentem pediatrycznym.
Program kursu obejmuje szeroki zakres omawianych problemów oraz technik diagnostycznych i terapeutycznych a także uniwersalne metody  terapii manualnej stopy niemowlęcia i dziecka


Kurs unikalny:
Mała grupa szkoleniowa
Stricte praktyczny charakter
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów z różnych grup wiekowych tj. niemowląt, dzieci z różnymi zespołami neuro-ortopedycznymi
Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów
Szeroki wachlarz technik diagnostycznych i terapeutycznych
Nauczenie uniwersalnych metod terapii manualnej stopy dziecka   


Program kursu:

I DZIEŃ

09:00 - 09:30 Zapoznanie. Omówienie znaczenia profilaktyki w kształtowaniu prawidłowych wzorców w obrębie stopy

09:30 – 10.30 Anatomia stopy – budowa prawidłowa, zagadnienia funkcjonalne, obraz rentgenowski

10:30 - 10:45 Przerwa

10:45 - 11:30 Osteogeneza, jej wpływ na proces prognostyczny w terapii małych dzieci – od embrionu do zakończenia procesów kostnienia

11:30 – 12:15 Anatomia topograficzna – określanie struktur istotnych dla przeprowadzenia diagnozy i terapii w obrębie stopy u dzieci (ćwiczenia praktyczne)

12:15 - 12:30 Przerwa

12:30 – 13:15 Rozwój wzorców motorycznych w obrębie stopy i kończyny dolnej w ujęciu rozwojowym inspiracją do terapii stopy płasko-koślawej

13:15 - 14:00 Łańcuch biokinematyczny kończyny dolnej i jego wpływ na ustawienia w obrębie stopy

14:00 - 14:45 Przerwa obiadowa

14:45 - 16:30 Stopa płasko-koślawa – diagnozowanie i prognozowanie rozwoju prawidłowego wysklepienia lub zaburzeń w jego obrębie – chwyty mobilizacyjne bandażowanie funkcjonalne jako jedna z metod postępowania terapeutycznego - ćwiczenia praktyczne

 

II DZIEŃ

8:00-9:00 Badanie dziecka – zajęcia z udziałem pacjentów – badanie diagnostyczno-prognostyczne z omówieniem propozycji terapii na przykładzie dzieci żłobkowych i wczesnoprzedszkolnych

9:00 - 10:15 Wady wrodzone – stopa przywiedzeniowa – podejście terapeutyczne, chwyty mobilizacyjne, bandażowanie funkcjonalne (ćwiczenia praktyczne)

10:15 - 10:30 Przerwa

10:30 - 11:00 Zajęcia z udziałem pacjentów

11:00 – 11:45 Wady wrodzone – stopa końsko-szpotawa – podejście terapeutyczne, chwyty mobilizacyjne, bandażowanie funkcjonalne (ćwiczenia praktyczne)

11:45 - 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Utrwalenie umiejętności diagnostycznych i planowania procesu terapeutycznego – zajęcia z udziałem pacjenta

12:30 – 13:30 Współczesne możliwości badań na sprzęcie diagnostycznym oraz doboru przedmiotów zaopatrzenia zindywidualizowanego – wkładki, buty, ortezy

13:30-15:00  Stopa piętowa – omówienie, diagnoza funkcjonalna i propozycje terapii

15:00-15:30  Podsumowanie - Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

 

 


RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI


Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

Nest Bank SA BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Terapia stopy dziecka"


Możliwość dofinansowania szkolenia


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP Pakt

Szkolenie realizujemy w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach , Krakowie, Lublinie , Łodzi, Olsztynie , Opolu, Poznaniu , Rzeszowie , Szczecinie , Toruniu , Warszawawie , Wrocławiu , Zielonej Górze. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice,Kielce, Kraków, Lublin , Łódź , Olsztyn , Opole, Poznań , Poznań , Rzeszów , Szczecin , Toruń , Warszawa , Wrocław , Zielona Góra FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt