facebook

. Wczesna fizjoterapia pacjentów po uszkodzeniu OUN

Wczesna fizjoterapia pacjentów po uszkodzeniu OUN na przykładzie udaru mózgu 

 

14-15 grudnia 2024

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-16:30; niedziela: 8:00-15:30

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

 

 

Rada naukowa i prowadzenie 

dr n. med. Dagmara Wasiuk-Zowada - fizjoteraputka, absolwentka Śląskiego Uniwerystetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe w zakresie leczenia schorzeń naczyniowych układu nerwowego, stawów skroniowo-żuchwowych, nerwowo-mięśniowych, układu pozapiramidowego, urazów czaszkowo-mózgowych. Stosująca terapie: Kinezyterapia, Diagnostyka funkcjonalna, PNF, Bobath, Techniki tkanek miękkich, Taping, Drenaż limfatyczny. Autor lub współautor wileu publikacji naukowych   

 

Kilka słów o kursie:

Absolwent szkolenia nabywa wiedzę w zakresie udaru i jego następstw,  kontroli motorycznej, roli tułowia,  zaburzeń poznawczo-percepcyjnych, wyrobów medycznych dla pacjenta po udarze mózgu. 

Absolwent szkolenia nabywa umiejętności w zakresie badania pacjenta z uwzględnieniem klasyfikacji ICF, prawidłowego pozycjonowania pacjenta, stymulacji pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej, wczesnej mobilizacji, transferów pacjenta, odzyskiwania funkcji kończyny górnej, wstawania i stania,  
przygotowania do poszczególnych faz chodu, pierwszych kroków.   

 

Program kursu: 

I DZIEŃ
9:00-9:30 Teoria: Udar i jego następstwa
9:30-10:30 Teoria: Kontrola motoryczna. Rola tułowia
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25  Badanie pacjenta z uwzględnieniem klasyfikacji ICF
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:30 Prawidłowe pozycjonowanie pacjenta
12:30-14:00  Stymulacja pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej – wczesna mobilizacja
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Transfery pacjenta

II DZIEŃ 
8:00-9:00 Teoria: Pacjent z zaburzeniami poznawczo-percepcyjnymi
9:00-10:00 Odzyskiwanie funkcji kończyny górnej
10:00-10:10 Przerwa
10:10-11:10 Wstawanie i stanie
11:10-12:30  Przygotowanie do poszczególnych faz chodu. Pierwsze kroki
12:30-12:40 Przerwa
12:40-14:40 Teoria: Wyroby medyczne dla pacjenta po udarze mózgu
14:40-14:50 Przerwa
14:50-15:20 Egzamin
15:20-15:30 Podsumowanie, zakończenie kurs 

 

 

 Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

Nest Bank SA BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Udar"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP Pakt

Szkolenie realizujemy w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach , Krakowie, Lublinie , Łodzi, Olsztynie , Opolu, Poznaniu , Rzeszowie , Szczecinie , Toruniu , Warszawawie , Wrocławiu , Zielonej Górze. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice,Kielce, Kraków, Lublin , Łódź , Olsztyn , Opole, Poznań , Poznań , Rzeszów , Szczecin , Toruń , Warszawa , Wrocław , Zielona GóraFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt