facebook

. Pierwsza pomoc. BHP pracy. Autoterapia

Pierwsza pomoc. BHP pracy. Autoterapia 

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej dla grupy min. 15 osobowej z danej placówki  

 

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-16:30; niedziela: 9:00-16:30

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

 

Prowadzenie: Kamil Skubis - ratownik medyczny z wieloletnią praktyką zawodową i naukową

 

Kilka słów o kursie:

Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy znacznie zwiększa przeżywalność osób poszkodowanych. Dzięki zajęciom teoretycznym i praktycznym uczymy jak szybko
 i sprawnie zabezpieczyć osobę poszkodowaną do czasu przybycia służb ratunkowych zgodnie z wytycznymi Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. W tym zakresie personel medyczny, szczególnie opiekunowie osób zależnych, powinni ciągle doskonalić swoje kompetencje. Komponentami ponadstandardowymi szkolenia z zakresu udzielanie pierwszej pomocy i technik opieki nad pacjentem niesamodzielnym będą metody i techniki podnoszenia i przemieszczania pacjentów za pomocą odpowiedniego sprzętu. Ukończenie szkolenia przyczyni się do zmniejszenie ryzyka śmierci osób pacjentów, polepszenia warunków pracy opiekuna medycznego, poprzez znajomość technik autoterapii oraz wypracowanie lepszej relacji z osobą niesamodzielną

 

Program kursu:

I DZIEŃ
9:00-9:30 Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
9:30-10:00 Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
10:00-10:30 Ocena stanu świadomości
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:00 Wezwanie pomocy i uruchomienie systemu ratownictwa medycznego
11:00-11:25 Ocena oddechu. Udrożnienie dróg oddechowych
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:30 Resuscytacja krążeniowo oddechowa - teoria + warsztaty praktyczne
12:30-13:00 Pierwsza pomoc w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach, ranach oraz krwotokach - teoria + praktyka
13:00-14:00 Oparzenia chemiczne, termiczne, elektryczny
14:00-14:30 Przerwa
14:30-15:30 Stany nagłe (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, cukrzyca, krwotok, zadławienie, padaczka, itp.)
15:30-16:30 Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

II DZIEŃ
9:00-9:30 Budowa i funkcjonowanie układu ruchu
9:30-10:00 Zasady BHP w podnoszeniu i przemieszczaniu osób niesamodzielnych - teoria + warsztaty praktyczne
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:30 Ręczne podnoszenie i przemieszczanie osób, chorych, niepełnosprawnych - teoria + praktyka
12:30-12:40 Przerwa
12:40-14:40 Metody i sprzęt wspomagający podnoszenie i przemieszczanie osób chorych, niesamodzielnych - teoria + praktyka
14:40-14:50 Przerwa
14:50-16:20 Autoterapia narządów ruchu – nauka autoterapii poszczególnych odcinków kręgosłupa - teoria + warsztaty praktyczne
16:20-16:30 Podsumowanie, zakończenie kurs

 

 Rezerwację miejsca zapewnia:

 

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

Nest Bank SA BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Pomoc"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP Pakt

Szkolenie realizujemy w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach , Krakowie, Lublinie , Łodzi, Olsztynie , OpFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt