facebook

. Terapia wisceralna. Diagnostyka i rehabilitacja blizn

 

Terapia wisceralna. Diagnostyka i rehabilitacja blizn

 

30 września - 1 października 2023, 4-5 listopada 2023, 25-26 listopada 2023, 9-10 grudnia 2023

 

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-16:30; niedziela: 8:00-15:30

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

Certyfikat INFARMA

 

Rada naukowa i prowadzenie:

mgr Sebastian Zowada – fizjoterapeuta. Absolwent AWF w Katowicach, Policealnej Szkoły Województwa Śląskiego nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Doświadczony specjalista terapii manualnej ciągle podwyższający swoje kwalifikacje. Aktualnie własna działalność gospodarcza FizjoPoint w Katowicach. Ukończone kursy z terapii tkanek miękkich, tematyki terapii stawu skroniowo- żuchwowego, Kinetic Control oraz Metody dr Ackermanna. Obecnie starszy asystent metody P-DTR w Polsce ( Basic Level, Intermediate Level, Advanced Level (ukończone egzaminem) oraz P-DTR Masterclass Visual Diagnosis)

mgr Dawid Filak – Fizjoterapeuta, Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pasjonat swojego zawodu pracujący z pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi, stale podwyższający swoje kompetencje. Wybrane kursy: terapia manualna, terapia mięśniowo-powięziowa, trening medyczny, diagnostyka USG narządu ruchu. Organizator szkoleń prozdrowotnych dla pracowników biurowych. Aktualnie prowadzi własną działalność fizjoterapeutyczną oraz współpracuje z Medical Zoom w Katowicach. Prywatnie amator szachów

 

Kilka słów o kursie:

Szkolenie oparte o dokładną anatomię narządów wewnętrznych oraz relacje ze strukturami kostnymi oraz mięśniowymi. Zależności występowania dolegliwości bólowych od narządów wewnętrznych. Każdy narząd przedstawiony jest w tym samym schemacie (anatomia, fizjologia, patologia, diagnostyka z różnych regionów ciała, techniki badania, techniki leczenia), co pozwala nie tylko na zrozumienie problemu lokalnego, ale również na ocenę relacji między strukturami. Podczas szkolenia zostaną poruszone tematy takie jak: wpływ przełyku na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego i ramion, relacje narządów wewnętrznych do odcinka piersiowego, lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa. Zależności między nerkami a bólem w odcinku lędźwiowym. Szkolenie jest w 70 % praktyczne i nie zabraknie na nim technik mobilizacji, manipulacji narządu ruchu, które mają wpływ na unerwienie współczulne i przywspółczulne

Kurs realizowany podczas 4 zjazdów (każdy obejmuje 2 dni - sobota/niedziela)

Podczas szkolenia stosowane są ćwiczenia praktyczne, pokazy i demonstracje w celu zaangażowania uczestników szkolenia do aktywnego w nim uczestnictwa

Forma warsztatowa umożliwia wielokrotne przećwiczenie poznanych metod pod fachowym okiem doświadczonego instruktora

Szkolenie realizowane jest w małych grupach szkoleniowych a indywidualizacja formy i treści przekazywanej wiedzy korzystnie wpływa na końcowy rezultat szkolenia

 

Zapowiedź szkolenia:  link

 

Program kursu: 

Moduł I –Autonomiczny układ nerwowy, przełyk, żołądek, wątroba, śledziona, trzustki

I DZIEŃ
9:00-9:30 Wprowadzenie do terapii trzewnej
9:30-10:00 Anatomia autonomicznego układu nerwowego
10:00-10:30 Unerwienie narządów wewnętrznych
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:00 Budowa i relacje topograficzne przełyku
11:00-11:35   Patologie przełyku
11:35-12:00 Techniki badania i leczenia przełyku
12:00-12:30 Budowa i relacje topograficzne żołądka
12:30-13:00 Patologia żołądka
13:00-13:30 Techniki badania i leczenia żołądka
13:30-14:00 Budowa i relacje topograficzne wątroby
14:00-14:30 Przerwa
14:30-15:00  Patologia wątroby
15:00-16:30 Techniki badania i leczenia wątroby

II DZIEŃ
8:00-9:00 Techniki badania i leczenia wątroby - cd
9:00-9:30 Budowa i relacje topograficzne śledziony
9:30-10:00 Patologia śledziony
10:00-10:10 Przerwa
10:10-11:30 Techniki badania i leczenia śledziony
11:30-12:30  Budowa i relacje anatomiczne trzustki
12:30-12:40 Przerwa
12:40-13:40 Patologia trzustki
13:40-15:30 Techniki badania i leczenia trzustki

Moduł II – Jelito cienkie i grube, praca na autonomicznym układzie nerwowym

I DZIEŃ
9:00-9:30 Powtórzenie wiadomości z poprzedniego modułu
9:30-10:00 Budowa i relacje topograficzne jelita cienkiego
10:00-10:30 Patologia jelita cienkiego
10:30-10:40 Przerwa
10:40-13:00 Techniki badania i leczenia jelita cienkiego
13:00-13:30 Budowa i relacje topograficzne jelita grubego
13:30-14:00 Patologia jelita grubego
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30  Techniki badania i leczenia jelita grubego

II DZIEŃ
8:00-9:00 Oddziaływanie na unerwienie narządów wewnętrznych poprzez prace na
zwojach nerwowych , nerwie błędnym i przeponowym
9:00-10:00 Techniki manipulacji górnego odcinka szyjnego
10:00-10:10 Przerwa
10:10-11:30 Techniki manipulacji przejścia C/TH
11:30-12:30  Techniki manipulacji odcinka piersiowego
12:30-12:40 Przerwa
12:40-13:40 Techniki manipulacji przejścia TH/L
13:40-15:30  Techniki manipulacji – doskonalenie technik

Moduł  III – Klatka piersiowa, układ moczowo-płciowy, dno miednicy

I DZIEŃ
9:00-9:30 Powtórzenie wiadomości z poprzedniego modułu
9:30-10:00 Klatka piersiowa – budowa anatomiczna
10:00-10:30 Śródpiersie –budowa i relacje
10:30-10:40 Przerwa
10:40-13:00 Techniki badania i manipulacji
13:00-13:30 Płuca, opłucna – budowa i relacje
13:30-14:00 Tarczyca – badanie i relacje z obręczą barkową
14:00-14:30 Przerwa
14:30-15:15 Techniki badania i leczenia żeber
15:15-16:00 Techniki leczenia narządów klatki piersiowej
16:00-16:30 Budowa i relacje topograficzne nerek

II DZIEŃ
8:00-8:30 Patologie nerek
8:30-9:00 Techniki badania i leczenia nerek
9:00-9:30 Budowa i relacje topograficzne pęcherza moczowego
9:30-10:00 Patologie pęcherza moczowego i moczowodów
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:30 Techniki leczenia pęcherza moczowego
12:30-12:40 Przerwa
12:40-15:30  Anatomia dna miednicy, techniki badania i manipulacji

Moduł IV - Diagnostyka i rehabilitacja blizn

I DZIEŃ
9:00-9:30 Relacja powięź -skóra-blizna
9:30-10:30 Rodzaje blizn
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25  Zależności między blizną a wadami postawy
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:30 Od blizny fizycznej po emocjonalną
12:30-14:00  Przedstawienie przypadków klinicznych
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Część praktyczna: Obserwacja, ocena i badanie dotykowe tkanki

II DZIEŃ

8:00-9:00 Część praktyczna: Mobilizacja aktywna i pasywna blizn
9:00-10:00 Część praktyczna:  Wykorzystanie  „gua sha” i  baniek próżniowych w pracy z blizną
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:30 Zajęcia praktyczne
12:30-12:40 Przerwa
12:40-14:40 Zajęcia praktyczne
14:40-14:50 Przerwa
14:50-15:20 Egzamin
15:20-15:30 Egzamin - Podsumowanie - Zakończenie

Patronat medialny:

Rezerwację miejsca zapewnia:
Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:
Nest Bank SA BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Wisceralna"

Możliwość dofinansowania szkolenia


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP Pakt

Szkolenie realizujemy w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach , Krakowie, Lublinie , Łodzi, Olsztynie , Opolu, Poznaniu , Rzeszowie , Szczecinie , Toruniu , Warszawawie , Wrocławiu , Zielonej Górze. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice,Kielce, Kraków, Lublin , Łódź , Olsztyn , Opole, Poznań , Poznań , Rzeszów , Szczecin , Toruń , Warszawa , Wrocław , Zielona Góra FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt