facebook

. Leczenie ran

Leczenie ran

 

Koszt: 750 zł

Termin: 7-8 września 2024 r.

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl  (Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-16:30; niedziela: 8:00-15:30

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

 

Prowadzenie: Pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem nabytym w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

 

Program kursu:

Moduł I Patofizjologia i leczenie ran – 3 godziny
Przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu mechanizmów powstawania ran, procesu gojenia i nowoczesnych metod ich leczenia

1.    Zaburzenia integralności skóry;
2.    Rodzaje ran i ogólnoustrojowa reakcja organizmu na ranę;
3.    Proces gojenia się ran;
4.    Ocena rany: kliniczna, radiologiczna, biochemiczna, bakteriologiczna;
5.    Postępowanie z raną czystą, zanieczyszczoną i zakażoną;
6.    Współczesne koncepcje miejscowego leczenia ran.

Moduł II Zakażenie ran – 2 godziny
Przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu zakażenia ran, w tym zapobiegania i leczenia

1.    Zakażenie ran – rodzaje, patofizjologia, rozpoznanie;
2.    Źródła zakażeń;
3.    Profilaktyka zakażeń;
4.    Postępowanie w zakażeniach;
5.    Postępowanie w tężcu, zgorzeli gazowej;
6.    Ochrona personelu i pacjentów przed zakażeniami;
7.    Powikłania zakażenia rany.

Moduł III Odleżyny – 3 godziny
Przedstawienie aktualnej wiedzy i ukształtowanie umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn

1.    Patofizjologia odleżyn;
2.    Epidemiologia, przyczyny i czynniki ryzyka rozwoju odleżyn;
3.    Profilaktyka odleżyn;
4.    Typy, klasyfikacja (stadia) odleżyn i ocena rany odleżynowej;
5.    Leczenie ogólne i miejscowe odleżyn.
 
Moduł IV Owrzodzenia kończyn dolnych – 2 godziny
Przedstawienie aktualnej wiedzy i ukształtowanie umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia owrzodzeń kończyn dolnych

1.    Podstawy patofizjologii przewlekłej niewydolności żylnej;
2.    Ocena krążenia tętniczego w kończynach dolnych;
3.    Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych;
4.    Patogeneza owrzodzeń żylnych;
5.    Leczenie miejscowe owrzodzeń żylnych.

Moduł V Zespół stopy cukrzycowej – 3 godziny
Przedstawienie specjalistycznej wiedzy i ukształtowanie umiejętności z zakresu opieki nad chorym ze stopą cukrzycową

1.    Definicja, epidemiologia i patogeneza zespołu stopy cukrzycowej;
2.    Klasyfikacja zespołu stopy cukrzycowej;
3.    Diagnostyka chorego z zespołem stopy cukrzycowej;
4.    Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej;
5.    Leczenie chorego z zespołem stopy cukrzycowej.

Moduł VI Oparzenia  - 3 godzinyPrzedstawienie specjalistycznej wiedzy i ukształtowanie umiejętności z zakresu opieki nad chorym oparzonym lub odmrożonym

1.    Klasyfikacja oparzeń;
2.    Pierwsza pomoc;
3.    Leczenie chorego oparzonego;
4.    Współczesne metody leczenia chorych oparzonych.

Moduł VII Warsztaty praktyczne - 4 godziny
Przedstawienie aktualnej wiedzy i ukształtowanie umiejętności w odpowiednim doborze opatrunku na ranę

1.    Współczesne opatrunki;
2.    Prawidłowy dobór opatrunku specjalistycznego na ranę;
3.    System podciśnieniowy.
Egzamin wewnętrzny

 

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

Nest Bank SA BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Rana"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533; 502 213 566
e-mail: biuro@msp-pakt.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP PaktFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt