facebook

.Terapia słowem. Warsztaty szkoleniowo - rozwojowe

Terapia słowem

Warsztaty szkoleniowo-rozwojowe

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej dla grupy min. 15 osobowej z danej placówki  


Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl
Godziny realizacji: Sobota: 9:00-16:30; niedziela: 8:00-15:30
Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

Kurs realizowany pod Patronatem miesięcznika EUROPERSPEKTYWY 

 

Prowadzenie:

mgr Damian Michalik - Absolwent Studiów Podyplomowych Master of Business Administration (EY Academy of Business) realizowanych przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, wyróżniony nagrodą Rektora AWSB. Absolwent Studiów Podyplomowych "Coaching-jako efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania"
Uzyskał międzynarodową akredytację ICF. Pedagog. Współpracował z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą.  Mistrz w rzemiośle zegarmistrzostwo


 

Słowo, lek bez recepty!

Warsztat szkoleniowo-rozwojowy, obejmujący swoim zakresem rozwój i wzmocnienie posiadanych kompetencji w relacjach międzyludzkich z uwzględnieniem relacji: lekarz-pacjent, lekarz-rodzina pacjenta, jednostka medyczna-pacjent-rynek. Praca na talentach i wartościach, praca na własnych doświadczeniach oraz autentycznych przykładach

 

Cele
Celem szkolenia jest podstawowe i wszechstronne przygotowanie do pracy w relacjach międzyludzkich, ukierunkowanych na relację: lekarz-pacjent, lekarz-rodzina pacjenta, jednostka medyczna-pacjent-rynek, w oparciu o teorię i metody psychologii pozytywnej oraz ukierunkowanej na rozwiązania.
Program spełnia standardy ustalane przez International Coach Federation w zakresie uważności (mindfulness) i podążania za klientem-drugim człowiekiem, oraz w zakresie etyki i wartości.


Podstawowe założenia
Podstawą pracy w programie „Terapia słowem” jest:
-    poznanie siebie, poprzez odkrywanie i definiowanie na nowo swoich mocnych stron, talentów i wartości
-    empatyczny kontakt i szacunek dla niepowtarzalności każdej osoby,
-    zasadne ustalenie celu wypowiedzi
-    uzmysłowienie znaczenia słowa, emocji i postawy
-    podążanie za procesem – odkrywanie rozwiązań i możliwości rozwoju ukrytych w aktualnych problemach i doświadczeniach,
-    idea „głębokiej demokracji” – przekonanie o ważności i wartości każdego doświadczenia pojawiającego się w doświadczeniu jednostek i grup
-    wpływ postawy lekarza i jego wypowiedzi na drugiego człowieka
-    wpływ postawy lekarza i jego wypowiedzi na działalność jednostki medycznej
-    wpływ postawy lekarza i jego wypowiedzi na działalność biznesową
-    wpływ postawy lekarza i jego wypowiedzi na kształtowanie opinii o personelu medycznym i jednostce medycznej/firmie
-    wpływ postawy lekarza i jego wypowiedzi na otoczenie rynkowe

 

Co w programie?
-    rozpoznawanie własnego stylu wywierania wpływu na innych
-    metody i techniki perswazji, dobre i złe przykłady
-    ranking wartości: jakimi wartościami świadomymi, a jakimi podświadomymi, podejmuję decyzje
-    istota wartości w relacjach i zarządzaniu
-    rozróżnienie znaczenia świadomości i podświadomości w podejmowanych decyzjach i działaniach
-    rozumienie różnych perspektyw wizji człowieka i świata (z uwzględnieniem obiektywnej rzeczywistości, czasu, miejsca, subiektywnego doświadczenia i przeżyć transpersonalnych)
-    obserwowanie, rozpoznawanie i rozumienie ludzkiego doświadczenia w jego różnych przejawach
-    nabywanie umiejętności rozpoznawania powtarzalnych wzorców zachowania
-    poszukiwanie potencjalnych rozwiązań jako aspektu pojawiających się problemów i trudności
-    znaczenie informacji i komunikacji
•    język ciała, mowa ciała, treść
-    ćwiczenia uważnego słuchania
-    ćwiczenia uważnej obserwacji
-    ćwiczenia przekazywania informacji w sytuacji braku kontaktu zwrotnego
-    znaczenie kreowania przyszłości swojej i odbiorcy komunikatów
-    ukierunkowanie na poszukiwanie rozwiązań, zamiast tworzenia kolejnych problemów
-    kreowanie postaw emocjonalnych

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

-    uczestnicy otrzymają skuteczne narzędzia komunikacji i relacji
-    uczestnicy pracują na case-studies
-    uczestnicy    przyswoją   modele   postaw:   mentora,   osoby    przekazującej  wiedzę i dzielącej się wiedzą, edukacyjną i wspierającą.
-    uczestnicy    poznają    techniki    wywierania    wpływu    i    perswazji    za    pomocą nowoczesnych narzędzi w relacjach międzyludzkich
-    rozpoznają  swój  styl  wpływania  na  innych  oraz  wynikające  z  niego  atuty       i ograniczenia (8 stylów)
-    wyznaczą  świadome  i  odkryją  nieuświadomione  wartości  życia  zawodowego     i osobistego
-    uczestnicy wykonują ćwiczenia pod okiem moderatora


Dzięki programowi uczestnicy:

-    poznają narzędzia pracy mentora, edukatora, psychologa/coacha
-    poznają prawdziwe historie osiągnięć klientów Coach Studio
-    zapoznają się z modelem „nie oceniaj, nie obwiniaj, nie porównuj”
-    dowiedzą się jak pociągać za sobą innych
-    poznają lepiej swój potencjał i odkryją nowe szanse i możliwości
-    zdobędą umiejętność słuchania i zadawania wspierających pytań
-    otrzymają wsparcie coachingowe i mentorskie


I DZIEŃ (Poznaj siebie)
-    powitanie uczestników, ustalenie zasad i reguł współpracy, ustalenia tematyczne poruszanych zagadnień na podstawie wyrażanych oczekiwań,
-    wzajemne poznanie uczestników,
-    trening uważności (mindfulness) i słuchania
-    moja wiedza, umiejętności i talenty, co wykorzystam w wytrenowaniu nowych postaw?
-    teoria wywierania wpływu
-    test rozpoznający własny styl wywierania wpływu na innych
-    odkrywanie szans i możliwości
-    trening kreowania przyszłości
-    podsumowanie dnia, wnioski i rekomendacje dla siebie

II DZIEŃ (Wiedza, umiejętności)
-    energizery
-    dotychczasowe doświadczenia, analiza
-    trenowanie postaw na case studies
-    nowa teoria, nowa wiedza
-    trening postaw w oparciu o nową wiedzę
-    podsumowanie, analiza i wnioski
-    jak się komunikuję w ekstremalnych sytuacjach?
-    na czym polega istota komunikacji?
-    trening celowości komunikacji
-    podsumowanie dnia, wnioski i rekomendacje dla siebie

III DZIEŃ (Kompetencje i postawa)
-    przypomnienie dotychczasowych osiągnięć
-    znaczenie istoty empatii
-    rola i wpływ postawy na odbiór zewnętrzny
-    utożsamianie się z (marką, ideą, biznesem, opinią, …)
-    istota wartości, wartości świadome i nieuświadomione
-    ćwiczenie „ranking wartości”
-    trening postaw emocjonalnych i przekazu treści
-    rola i znaczenie oraz wpływ komunikacji na wszelkie obszary funkcjonowania
-    oczekiwane kompetencje, trening zachowań i postaw
-    podsumowanie dnia, wnioski i rekomendacje dla siebie

IV DZIEŃ (Bądź inspiracją dla innych)
-    energizery
-    dotychczasowe doświadczenia, analiza
-    trenowanie postaw na case studies
-    ja i mój wpływ na moją firmę
-    ja i mój wpływ na innego człowieka
-    ja i mój wpływ na otoczenie
-    co mnie obecnie wyróżnia?
-    jak będę inspirował innych swoją postawą?
-    podsumowanie dnia, wnioski i rekomendacje dla siebie
-    ewaluacja
-    rozdanie certyfikatów

 

Rezerwację miejsca zapewnia:
Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:
Nest Bank SA BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Słowo"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP Pakt

Szkolenie realizujemy w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach , Krakowie, Lublinie , Łodzi, Olsztynie , Opolu, Poznaniu , Rzeszowie , Szczecinie , Toruniu , Warszawawie , Wrocławiu , Zielonej Górze. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice,Kielce, Kraków, Lublin , Łódź , Olsztyn , Opole, Poznań , Poznań , Rzeszów , Szczecin , Toruń , Warszawa , Wrocław , Zielona Góra FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt