facebook

Cadaver workshop: Staw biodrowy 2015

28 marca 2015, Katowice
godz. 9.00 – 14.00

Kierownik naukowy:
dr med. Juliusz Dec, Sport-Klinika w Żorach

Współpraca:
Zakład Anatomii Prawidłowej SUM w Katowicach
Kierownik prof. dr hab. med. Grzegorz Bajor

Patronat:

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

IFMSA Poland

Partner Strategiczny:
Smith & Nephew

 

Wykładowcy i instruktorzy:

prof. Grzegorz Bajor, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii  Prawidłowej SUM w Katowicach
dr n. med. Juliusz Dec, Żory
dr n. med. Adam Pierzchała, Żory
dr Mariusz Smolik, Żory

 

PROGRAM KURSU

Konflikt udowo-panewkowy stawu biodrowego: leczenie artroskopowe i na otwarto z dostępu przedniego. 

1. Przywitanie, wprowadzenie do kursu (przedstawienie zasad obowiązujących w laboratorium
     anatomicznym)
2. Patologie stawu biodrowego – co możemy leczyć artroskopowo, a co na otwarto z dostępu przedniego,                technika usunięcia konfliktu FAI, technika zaopatrzenia uszkodzeń obrąbka.
     (CAM + PINCER)
3. Podstawy artroskopii stawu biodrowego. ( Ułożenie pacjenta, przygotowanie sali
     operacyjnej, lokalizacja i technika wykonania dojść artroskopowych.     
     technika zmiany portali ‘switching’)
4. Dostęp przedni do stawu biodrowego (konflikt udowo-panewkowy, złamania głowy kości udowej,      endoprotezo plastyka)

Część praktyczna 3 godz. (cadaverlab):
Grupa A: ćwiczenia praktyczne z omawianych technik operacyjnych na preparatach ludzkich – (8 osób: 4 stanowiska treningowe po 2 osoby przy preparacie + instruktor)
Grupa B: (8 osób) ćwiczenia praktyczne na preparatach anatomicznych:
                     Anatomia, i topografia okolicy stawu biodrowego
                     Biomechanika  stawu biodrowego
                     Badanie kliniczne i diagnostyka obrazowa – na co zwrócić uwagę?

5.Postępowanie pooperacyjne oraz rehabilitacja po zaopatrzeniu konfliktu FAI i endoprotezo plastyce stawu    biodrowego, dyskusja.
6.Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w Zakładzie Anatomii Prawidłowej SUM w Katowicach - na dwóch uczestników warsztatów przypadać będzie 1 preparat i 1 instruktor.

Liczba uczestników warsztatów jest ściśle ograniczona! Decyduje kolejność wpłat.

 

POBIERZ PROGRAM KURSU GOTOWY DO WYDRUKU

 

Zapisz się już teraz!

Przy zgłoszeniu grupowym przewidziane są atrakcyjne zniżki.

Doświadczenie nabyte w ramach "warsztatów kadawerowych", prowadzonych pod nadzorem doświadczonych specjalistów, z użyciem najnowocześniejszego sprzętu medycznego, powiększa umiejętności wykonywania artroskopii, jednocześnie podnosi bezpieczeństwo pracy lekarza. Wraca sprawność ruchowa chorego, zmniejsza się możliwość powikłań po leczeniu operacyjnym, tym samym eliminuje się błędy w sztuce medycznej., powiększa społeczne dobro.

Wpłatę prosimy kierować na konto:
MSP Pakt - mBank 91 1140 2004 0000 3202 4111 5989 - tytuł przelewu "Warsztaty kadawerowe staw biodrowy"FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt