facebook
 

WKMM: Szyjny odcinek kręgosłupa - diagnostyka i leczenie manualne

Akredytacja:
Śląska Izba Lekarska

Rada Naukowa:
Dr Kendall Chorostecki, Bkin, DC , Canadian Memorial Chiropractic College, Toronto dr n. med. Rafał Obuchowicz
dr Mateusz Nowacki, D.C., Australia (doktor chiropraktyki, spec. medycyna sportowa, leczenie bólu) - Murdoch University,  University Edinburgh
mgr Tomasz Pawełek
Kierownictwo naukowe:
dr n. med. Grzegorz Sławiński
Prowadzenie:
Antohny Narushka D.C, National University of Health Sciences, Lombard, Illinois
mgr Tomasz Pawełek

Program:
          Kręgosłup szyjny.
a. Budowa typowych kręgów (C3-C6) i ich połączeń w odcinku szyjnym kręgosłupa
b. Biomechanika odcinka szyjnego kręgosłupa (C3-C6)
c. Palpacyjna lokalizacja poszczególnych kręgów i elementów ich budowy
d. Palpacyjna ocena tkanek miękkich szyi
          Unerwienie kręgosłupa szyjnego
a. splot szyjny – budowa i zakres unerwienia
b. część szyjna pnia współczulnego – budowa i zakres unerwienia
          Badanie kręgosłupa szyjnego
- testy ortopedyczne
- badanie neurologiczne
- testy naczyniowe
          Ustawienie pacjenta i terapeuty podczas badania i leczenia manualnego kręgosłupa szyjnego
- pozycja leżąca
- pozycja siedząca
- chwyty terapeutyczne
          Ocena zakresu ruchu kręgosłupa szyjnego
a. zgięcie i prostowanie
b. rotacja
c. zgięcie boczne
d. ruchy złożone
e. czynniki ograniczające zakres ruchu
– odwracalne
- nieodwracalne
          Mięśnie wskaźnikowe – zaburzeń C3-C6 i techniki ich relaksacji -PIR,
         punkty spustowe, relaksacja pozycyjna.
          Trakcja kręgosłupa szyjnego i testy dystrakcyjne
          Kompresja kręgosłupa szyjnego i testy kompresyjne
          Budowanie bariery ruchu w odcinku C3-C6
- pierwotna rotacja
- pierwotne zgięcie boczne
          Techniki mobilizacyjne kręgosłupa C3-C6.
          Wprowadzenie do technik manipulacyjnych – demonstracja.
          Omówienie dysbalansu mięśniowego, zespół skrzyżowania górnego
          Ćwiczenia stabilizujące odc. Szyjny kręgosłupa

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt