facebook

Diagnostyka MR kończyny górnej


 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu. 

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr Wojciech Szewczyk - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie diagnostyki mięśniowo-szkieletowej, kierownik medyczny Centrum Medycznego Helimed w Żorach

 

Kilka słów o kursie:

Kurs stanowi platformę wymiany doświadczeń między specjalistami, stwarza niepowtarzalną okazję do poszerzenia i ugruntowania wiedzy w zakresie diagnostyki mięśniowo-szkieletowej w obrębie kończyny górnej. W ramach szkolenia przedstawione zostaną interesujące przypadki medyczne, cenne dla praktyka. 

Kurs prezentuje m.in. techniki obrazowania w aspekcie wymogów diagnostyki mięśniowo-szkieletowej, optymalizację obrazu MR ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia techniki w ocenie układu ruchu oraz granice obrazowania MR czyli kiedy musimy zastosować ultrasonografię oraz tomografię komputerową. Obejmie złożone zagadnienia diagnostyki obrazowej w zakresie układu kostno-stawowego kończyny górnej: bark, staw łokciowy, nadgarstek.

 

Kurs unikalny:

Mała grupa szkoleniowa
Stricte praktyczny charakter

Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów
Szeroki wachlarz technik diagnostycznych i terapeutycznych

 

 

Program kursu:

 

I dzień - sobota (godz.: 9:00 - 17:00)

Część ogólna:
1. Powitanie uczestników
2. Rola rezonansu magnetycznego we współczesnej diagnostyce układu mięśniowo szkieletowego
3. Podstawy fizyczne i technika obrazowania MR
4. Ograniczenia MR i alternatywne metody obrazowania

Obrazowanie MR obręczy barkowej
1. Techniki obrazowania obręczy barkowej z uwzględnieniem artrografii rezonansu magnetycznego
2. Anatomia radiologiczna
3. Stożek rotatorów
- uszkodzenia i klasyfikacja
- tendinopatia pierścienia rotatorów
- obrazowanie mięśni rotatorów
4. Zespoły ciasnot
- klasyfikacja
- zespół ciasnoty podbarkowej, spektrum zmian w obrazie MR z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej
- ciasnoty wewnętrzne - morfologia zmian
5. Mikroniestabilność, uszkodzenia części górnej obrąbka stawowego i ścięgna bicepsa
- uszkodzenia typu SLAP, morfologia zmian, klasyfikacja i pułapki diagnostyczne
- obrazowanie przerwy rotatorów
- "ramię rzucacza"
- pozostałe patologie ścięgna głowy długiej m. dwugłowego ramienia
6. Niestabilność
- obrazowanie MR w przedniej niestabilności stawu ramiennego
- morfologia i klasyfikacja uszkodzeń części dolnej obrąbka stawowego
- niestabilność tylna
- niestabilność wielokierunkowa – morfologia zmian i rola badania artro MR
7. Torbiel okołoobrąbkowa i patologie układu nerwowego
8. Obrazowanie stawu barkowo – obojczykowego
9. Klasyfikacja i obrazowanie uszkodzeń mięśnia piersiowego większego
10. Złamania, uszkodzenia chrzęstno – kostne, zmiany zwyrodnieniowe
11. Zapalenia, guzy i zmiany guzopodobne

Obrazowanie MR stawu łokciowego
1. Techniki obrazowania i anatomia radiologiczna
2. Uszkodzenia aparatu więzadłowego zalety i ograniczenia metody MR
- obraz MR urazów więzadła pobocznego przyśrodkowego
- uszkodzenia więzadeł pobocznych bocznych
- uraz więzadła pierścieniowatego
- mechanizm przeciążenia koślawiejącego – morfologia zmian MR
3.Patologie ścięgien
- patologie przyczepu wspólnego prostowników i zginaczy – badanie MR czy USG
- uszkodzenia ścięgna m. dwugłowego ramienia i ramiennego
- m. tójgłowy i kaletka wyrostka łokciowego
4. Wolne ciało śródstawowe
- możliwości i ograniczenia metody MR, diagnostyka różnicowa
- uszkodzenia chrzęstno – kostne i choroba Pennera
- fałdy błony maziowej – ważny element diagnostyki różnicowej
5. Obrazowanie nerwów, neuropatie uciskowe i zmiany pourazowe
6. Ocena struktur kostnych w badaniu MR
7. Zapalenia, guzy i zmiany guzopodobne

Obrazowanie MR nadgarstka i ręki
1. Techniki obrazowania i anatomia radiologiczna
2. Badanie artrografia – MR technika wykonania i porwanie z konwencjonalnym badaniem MR
3. Obrazowanie złamań kości nadgarstka ze szczególnym uwzględnieniem kości łódeczkowatej
3. Kompleks chrząstki trójkątnej
- anatomia kompleksu chrząstki trójkątnej
- morfologia uszkodzeń i klasyfikacja
- zespół przyparcia łokciowego
4. Niestabilności nadgarstka
- niestabilność dysocjacyjna – podział i ocena patologii w badaniu MR
- ograniczenia metody w badaniu więzadeł międzykostnych – czy artroskopia jest metodą z wyboru
- Niestabilność niedysocjacyjna – duży problem diagnostyczny
- SLAC – spektrum zmian w MR
5. Obrazowanie ścięgien okolicy nadgarstka
6. Neuropatie okolicy nadgarstka – znaczenie obrazowania MR
7. Martwica kości księżycowej – wczesne objawy w badaniu MR i diagnostyka różnicowa
8.Zespoły wklinowania i inne przyczyny niespecyficznych dolegliwości bólowych – przegląd patologii
9. Diagnostyka urazów palców – ograniczenia metody
- uszkodzenie Stenera
- uszkodzenia płytki dłoniowej
- pozostałe zmiany pourazowe
10. Zapalenia, guzy i zmiany guzopodobne

 

Patronat medialny:

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

mBank 91 1140 2004 0000 3202 4111 5989 - tytuł przelewu "MR kończyny górnej"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. z sektora opieki zdrowotnej

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.plFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt