facebook

Badanie echokardiograficzne dzieci 2019

 

Badanie echokardiograficzne wieku rozwojowego dzieci - poziom podstawowy

Podstawowe zasady badania serca u dzieci

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-18:00; niedziela: 9:00-15:00

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy:

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

Certyfikat INFARMA nr 1442

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr n. med. Małgorzata Gromkowska - od 1980 Klinika Kardiologii Dziecięcej UM we Wrocławiu - obecnie adiunkt. Od ok. 20 lat  - echokardiografia dziecięca. Od 2012 indywidualna akredytacja z echokardiografii dziecięcej. Przez ponad 20 lat konsultacje w oddziałach noworodkowych, hematologicznych, zakaźnych oraz pediatrycznych. Liczne publikacje w prasie polskiej i zagranicznej           

 

Kilka słów o kursie:

Adresatami kursu są lekarze, którzy zamierzają zajmować się badaniem echokardiograficznym czyli podejmują pierwsze kroki w kierunku obrazowania prawidłowo zbudowanego serca- interpretacji jego struktur, funkcji, pomiarów.  W ramach kursu będzie możliwość  "opatrzenia się z obrazami prawidłowego serca", poznania schematu badania serca oraz zdobycie umiejętności umożliwiające zastosowania go w swojej praktyce

 

Kurs unikalny:

Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów 
Stricte praktyczny charakter
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów
Warsztaty realizowane w mikrogrupach (max. 4 osoby)

 

Program kursu:

I dzień - sobota (10:00 - 18:00)

Część wykładowa

9:00-11:00 Stosowane techniki badania serca ( m.mode, 2D, Pw i Cw oraz kolor doppler), Aparatura ultrasonograficzna serca i sondy  
Ocena morfologiczna serca - położenie, budowa komór, przedsionków i zastawek oraz dużych naczyń, Ocena wielkości struktur serca
Funkcja mięśnia sercowego, Przepływy wewnątrzsercowe i w dużych naczyniach techniką dopplera
Ocena rytmu serca

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15-14:00 Zajęcia warsztatowe z udziałem pacjentów 

14:00-15:00 Przerwa

15:00-18:00 Zajęcia warsztatowe z udziałem pacjentów

 

II dzień - niedziela (9:00 - 15:00)

Część praktyczna

9:00-11:00 Zajęcia warsztatowe z udziałem pacjentów - Przeprowadzenie samodzielnie przez każdego uczestnika 4-5 badań – wraz z instruktażem/oceną przez wykładowców pod kątem poprawności uzyskania podstawowych projekcji, prawidłowej oceny anatomii oraz prawidłowego opisu badania
11:00-11:15 Przerwa
11:15-13:00 Zajęcia warsztatowe z udziałem pacjentów
13:00-13:15 Przerwa
13:15-15:00 Zajęcia warsztatowe z udziałem pacjentów


 

Inwestycja w warsztaty zwraca się po wykonaniu zaledwie kilku zabiegów, zaś nabyta wiedza pozostaje na zawsze

To się opłaca - zwiększasz bezpieczeństwo zabiegu oraz doskonalisz umiejętności diagnostyczne

 

RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

 

Patronat medialny:

    

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty 2 tys. zł na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Echo"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl  

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki Bazie Usług Rozwojowych

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt

ul. Kopernika 8/2 - Katowice

tel.: 502 213 544; 502 213 533

e-mail: biuro@msp-pakt.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP PaktFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt