facebook

. Terapia wisceralna: manualne badanie i leczenie

Terapia wisceralna: manualne badanie i leczenie

 

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

Certyfikat INFARMA nr 2637

 

 

Rada naukowa i prowadzenie:
mgr Bartłomiej Izydorczyk-Styś - Absolwent oraz Wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w zakresie przedmiotów m.in.: Fizykoterapia, Terapia Manualna, Masaż leczniczy, Podstawy anatomii funkcjonalnej człowieka. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie fizjoterapii w różnych placówkach medycznych, ponad 10-letnia działalność badawczo-naukowa m.in. w zakresie badań postawy ciała - aktualnie Prywatna Praktyka Fizjoterapeutyczna. Specjalista i pasjonat  terapii manualnej

 

Kilka słów o kursie:

Szkolenie oparte o dokładną anatomię narządów wewnętrznych oraz relacje ze strukturami kostnymi oraz mięśniowymi. Zależności występowania dolegliwości bólowych od narządów wewnętrznych. Każdy narząd przedstawiony jest w tym samym schemacie (anatomia, fizjologia, patologia, diagnostyka z różnych regionów ciała, techniki badania, techniki leczenia), co pozwala nie tylko na zrozumienie problemu lokalnego, ale również na ocenę relacji między strukturami. Podczas szkolenia zostaną poruszone tematy takie jak: wpływ przełyku na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego i ramion, relacje narządów wewnętrznych do odcinka piersiowego, lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa. Zależności między nerkami a bólem w odcinku lędźwiowym. Szkolenie jest w 70 % praktyczne i nie zabraknie na nim technik mobilizacji, manipulacji narządu ruchu, które mają wpływ na unerwienie współczulne i przywspółczulne

 

Kurs realizowany podczas 4 zjazdów (każdy obejmuje 2 dni - sobota/niedziela)

Podczas szkolenia stosowane są ćwiczenia praktyczne, pokazy i demonstracje w celu zaangażowania uczestników szkolenia do aktywnego w nim uczestnictwa

Forma warsztatowa umożliwia wielokrotne przećwiczenie poznanych metod pod fachowym okiem doświadczonego instruktora

Szkolenie realizowane jest w małych grupach szkoleniowych a indywidualizacja formy i treści przekazywanej wiedzy korzystnie wpływa na końcowy rezultat szkolenia

 

Program kursu:

I dzień – Przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube
9:00-9:45 Wprowadzenie do terapii trzewnej
9:45-10:30 Anatomia autonomicznego układu nerwowego
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25 Unerwienie narządów wewnętrznych
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:00 Budowa i relacje topograficzne przełyku
12:00-13:00 Patologie przełyku
13:00-14:00 Techniki badania i leczenia przełyku
14:00-14:30 Przerwa
14:30-15:30 Budowa i relacje topograficzne żołądka
15:30-16:00  Patologia żołądka
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Techniki badania i leczenia żołądka

II dzień – Przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube - cd
9:00-10:00 Budowa i relacje topograficzne jelita cienkiego
10:00-10:10 Przerwa
10:10-10:30 Patologia jelita cienkiego
10:30-11:15 Techniki badania i leczenia jelita cienkiego
11:15-12:00  Budowa i relacje topograficzne jelita grubego
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:00 Patologia jelita cienkiego
13:00-14:00  Techniki badania i leczenia jelita grubego
14:00-15:00 Podsumowanie pracy na układzie pokarmowym

III dzień - Praca na autonomicznym układzie nerwowym, wątroba, trzustka, śledziona
9:00-10:30 Powtórzenie wiadomości
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25 Oddziaływanie na unerwienie narządów wewnętrznych poprzez prace na zwojach nerwowych i nerwie błędnym
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:00 Techniki manipulacji górnego odcinka szyjnego
12:00-13:00 Techniki manipulacji przejścia C/TH
13:00-14:00 Techniki manipulacji odcinka piersiowego
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Techniki manipulacji przejścia TH/L
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Zajęcia praktyczne - doskonalenie technik

IV dzień - Praca na autonomicznym układzie nerwowym, wątroba, trzustka, śledziona - cd
9:00-9:30 Budowa i relacje topograficzne wątroby
9:30-10:00 Patologia wątroby
10:00-10:10 Przerwa
10:10-11:00 Techniki badania i leczenia wątroby Budowa i relacje topograficzne śledziony
11:00-11:30 Patologia śledziony
11:30-12:00  Techniki badania i leczenia śledziony
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:00 Budowa i relacje anatomiczne trzustki
13:00-14:00  Patologia trzustki
14:00-15:00 Techniki badania i leczenia trzustki

V dzień - Nerki, pęcherz oraz układ naczyniowy
9:00-10:30 Budowa i relacje topograficzne nerek
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25 Patologie nerek
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:00 Techniki badania i leczenia nerek
12:00-13:00 Budowa i relacje topograficzne pęcherza moczowego
13:00-14:00 Patologie pęcherza moczowego i moczowodów
14:00-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-16:30 Techniki leczenia pęcherza moczowego
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Zajęcia praktyczne - doskonalenie technik

VI dzień - Nerki, pęcherz oraz układ naczyniowy - cd
9:00-10:00 Budowa układu naczyniowego
10:00-10:10 Przerwa
10:10-10:30 Patologia układu naczyniowego
10:30-12:00 Przykładowe możliwości pracy z układem naczyniowym
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:00 Przepukliny ( pępkowe, pachwinowe), rozstęp mięśnia prostego brzucha, - wykład + ćwiczenia praktyczne
13:00-14:00 Globalne badanie jamy brzusznej
14:00-15:00 Testy różnicujące pomiędzy badaniem jamą brzuszną a układem mięśniowo-szkieletowym

VII dzień - Klatka piersiowa
9:00-10:30 Klatka piersiowa – budowa anatomiczna
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25 Serce –budowa i relacje
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:00 Płuca, opłucna – budowa i relacje
12:00-13:00 Tarczyca – budowa, patologia i badania
13:00-14:00 Techniki badania i leczenia żeber
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Techniki leczenia narządów klatki piersiowej
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Zajęcia praktyczne - doskonalenie technik

VIII dzień - Klatka piersiowa - cd
9:00-10:00 Integracja wiadomości
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:00  Zajęcia praktyczne - doskonalenie technik
12:00-12:15 Przerwa
12:15-15:00 Zajęcia praktyczne - doskonalenie technik

 

 

Patronat medialny:

 

Rezerwację miejsca zapewnia:
Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:
BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Wisceralna"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP PaktFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt