facebook

Diagnostyka różnicowa schorzeń reumatycznych

Diagnostyka różnicowa chorób reumatycznych


Praktyczny kurs, którego autorami oraz prelegentami będą znani i cenieni specjaliści, wybitni znawcy tematu prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz oraz dr n. med. Jadwiga Staniszewska-Varga. Program kursu stworzony został w taki sposób, aby dostarczyć możliwie najwięcej praktycznej wiedzy, którą mogą Państwo wykorzystać w swojej codziennej praktyce.

W ramach kursu przedstawione zostaną interesujące przypadki medyczne, szczególnie cenne dla lekarza praktyka. Kurs akredytowany jest przez Śląską Izbę Lekarską a za udział w nim przyznane będą punkty edukacyjne.

Kierownik Naukowy:
prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz, specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii
We współpracy z:
dr n. med. Jadwigą Staniszewską-Varga, radiologiem, specjalistą w zakresie schorzeń układu kostnego, autorką bestsellerowego podręcznika "Atlas radiologiczny chorób reumatycznych"

Komitet naukowy:

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz, specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog
dr n. med. Jadwiga Staniszewską-Varga, radiolog,
dr hab. n. med. Jacek Durmała, pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej

 

Program:


I. Choroby stawów obwodowych
9:00-10:15
Kryteria kliniczne w rozpoznawaniu chorób stawów obwodowych
zwyrodnienie
zapalenie stawów (RZS, ŁZS, inne spondyloartropatie, kolagenozy, twardzina układowa)
osteoporoza pierwotna i wtórna (nadczynność przytarczyc, osteomalacja)
prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
10:15-12:00
Diagnostyka radiologiczna chorób stawów obwodowych ( w chorobach jw.)
dr n. med. Jadwiga Staniszewska-Varga
12:00-13:00
Przerwa na lunch

II. Choroby kręgosłupa
13:00-14:15
Choroby kręgosłupa
zwyrodnienie i dyskopatia
wady rozwojowe
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
wczesne spondyloartopatie
osteoporoza
nowotwory
prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
14:15-16:00
Diagnostyka radiologiczna chorób kręgosłupa ( w chorobach jw.)
dr n. med. Jadwiga Staniszewska-Varga
16:00

Zakończenie i rozdanie certyfikatów

 


Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne. Oddział ŚląskiFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt