facebook

. Medycyna manualna - Kręgosłup - techniki zaawansowane

 

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ

 Kręgosłup - techniki zaawansowane


I zjazd - Odcinek szyjny kręgosłupa -  techniki zaawansowane
II zjazd - Odcinek piersiowy kręgosłupa -  techniki zaawansowane
III zjazd - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa - techniki zaawansowane


Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl - Sala nr 405/1   (Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-18:00; niedziela: 9:00-15:00

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach


Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

Certyfikat INFARMA nr 2641

 


Kierownictwo naukowe:

dr n. med. Grzegorz Sławiński - neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Goleniowie

Rada naukowa:

dr Kendall Chorostecki, Bkin, D.C. - doktor chiropraktyki, spec. medycyna manualna; Canadian Memorial Chiropractic College, Toronto, Kanada

dr Mateusz Nowacki, D.C. - doktor chiropraktyki, spec. medycyna sportowa, leczenie bólu; Murdoch University,  University Edinburgh, Australia

dr n. med. Grzegorz Sławiński - neurolog, spec. rehabilitacji medycznej


Instruktaż:

dr n. kf. Dawid Pawlak, fizjoterapeuta - Doktor nauk o kulturze fizycznej AWF w Katowicach. Specjalista medycyny manualnej oraz ortopedycznej terapii manualnej. W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę zdobytą w czasie wielu specjalistycznych kursów z zakresu terapii manualnej i osteopatii prowadzonych przez znanych  instruktorów z całego świata. Dyplomowany terapeuta metod Medycyny Manualnej, Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha oraz Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT. Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowo – szkoleniowych dotyczących zagadnień leczenia narządu ruchu. Ukończył specjalistyczne studia z przygotowania motorycznego w grach zespołowych oraz liczne szkolenia z treningu funkcjonalnego, dzięki którym z sukcesami zajmuje się rehabilitacją oraz przygotowaniem motorycznym sportowców na każdym poziomie (rekreacyjnym oraz wyczynowym). Prowadzi indywidualne konsultacje i treningi w okresie przygotowawczym zawodników oraz w czasie powrotu do sportu po przebytych urazach narządu ruchu.


mgr Bartłomiej Izydorczyk – Styś - absolwent oraz wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w zakresie przedmiotów m.in.: fizykoterapia, terapia manualna, masaż leczniczy, podstawy anatomii funkcjonalnej człowieka. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie fizjoterapii w różnych placówkach medycznych, ponad 10-letnia działalność badawczo-naukowa m.in. w zakresie badań postawy ciała - aktualnie prywatna praktyka fizjoterapeutyczna . Specjalista i pasjonat  terapii manualnej

 

Kilka słów o kursie:

Wielospecjalistyczny kurs medycyny manualnej – Zintegrowane metody....- prowadzony przez   międzynarodową   kadrę,   jest   kontynuacją   prac   prof.   Karela   Lewita,   zapoczątkowanych   w 1973 w katowickiej Klinice Neurologii w zakresie medycyny manualnej. Od początku lat dziewięćdziesiątych ciągłość tradycji szkoły prof. K. Lewita utrzymywał dr n. med. Zbigniew Arkuszewski w ramach projektów MSP Pakt. Dały one podstawy „Podręcznika medycyny manualnej" (2 tomy), skryptów do kursów medycyny/ terapii manualnej (2003-2011).


W obecnym kształcie WKMM wykracza poza ramy programowe wyznaczone przez prof. Karela Lewitę, Verę Verchozinovą  oraz  dr  Zbigniewa Arkuszewskiego,  zawiera  aktualne  światowe  trendy  i koncepcje  stosowane w medycynie manualnej (chiropraktyce oraz osteopatii).


WKMM uczy praktycznego stosowania wiodących metod terapeutycznych: m. in. Lewita, Kaltenborna, Cyriaxa, Maitlanda, neuroortopedii europejskiej, prawie nieznanych w Polsce nowoczesnych metod i koncepcji chiropraktyków z USA i Kanady.


Około 70% zajęć zajmują warsztaty praktyczne: wywiad, badanie neurologiczne, testy ortopedyczne, specyficzne testy i techniki palpacyjne, w tym najnowsze światowe, mało znane w Polsce.


Zajęcia w grupie max. 15 osób, daje unikalną możliwość pełnego przyswojenia specjalistycznej wiedzy w teorii i praktyce. Żaden inny kurs nie daje takich możliwości. Program znacznie wykracza poza ramy popularnych szkoleń, gwarancją jakości są najwyższe kwalifikacje międzynarodowej kadry a także posiadane patronaty i akredytacje


Korzyści dla uczestnika:

Nabycie biegłości w zakresie diagnostyki, rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu, potwierdzonej certyfikatem

Poznanie możliwości zastosowania taśm do tapingu

Otrzymanie certyfikatu zatwierdzonego i akredytowanego przez Śląską Izbę Lekarską, honorowanego w krajach Unii Europejskiej z możliwością przyznawania punktów edukacyjnych

Uzyskanie komplementarnej wiedzy czerpanej z doświadczeń wiodących na świecie szkół - czeskiej, niemieckiej, amerykańskiej, kanadyjskiej - w praktyce stwarza to szansę wyprzedzenie konkurencji

Otrzymanie nie publikowanych dotychczas w języku polskim materiałów, które umożliwiają błyskawiczną powtórkę poznanych wiadomości w każdym miejscu i czasie

Poznanie aktualnych metod diagnostycznych w tym nowoczesnej diagnostyki obrazowej umożliwiającej trafne rozpoznanie dolegliwości pacjenta, skrócenie czasu leczenia

Poszerzenie kontraktu o metody medycyny manualnej oraz wzbogacenie oferty placówki

Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia usług/gabinetu terapii manualnej

Wyróżnienie się spośród setek innych specjalistów Swojej dziedziny

Kontakt z wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców pozwoli na konfrontację trudnych przypadków i analizę problemów z własnej praktyki zawodowej

Umiejętności nabyte na szkoleniu znacznie ograniczą ilość powikłań po leczeniu

Szersze spojrzenie na dolegliwości ze strony narządu ruchu i bliższy kontakt z pacjentem przyniesie wdzięczność i satysfakcję pacjentów po skutecznej diagnozie/ terapii - taki sposób diagnozowania i leczenia jest preferowany przez pacjentów

Udział w kursie otworzy łatwy dostęp do szkoleń doskonalących

Forma kursu:

Kurs realizowany jest w 3 modułach. Każdy moduł składa się z 3 weekendowych zjazdów (sobota/niedziela). Zajęcia odbywają się w godzinach: sobota (9:00 - 18:00); niedziela (9:00 - 15:00).

Zajęcia składają się z części teoretycznej i warsztatowej: wykłady, demonstracje i ćwiczenia (pokazy i demonstracje różnorodnych metod diagnostycznych i leczniczych - diagnostyka: wywiad internistyczny, badanie neurologiczne, testy ortopedyczne, ocena radiologiczna oraz specyficzne testy manualne; leczenie: techniki tkanek miękkich, PIR, trakcje, mobilizacje, manipulacje i automobilizacje). Po module wydawany jest certyfikat.

 


Program kursu:

 

Kręgosłup szyjny -  techniki zaawansowane

I DZIEŃ

9:00-10:30 Połączenie szczytowo-potyliczne i szczytowo-obrotowe

10:30-10:40 Przerwa

10:40-11:25 Badanie połączeń szczytowo potylicznego i szczytowo-obrotowego kręgosłupa szyjnego

11:25-11:35 Przerwa

11:35-13:00 Symptomatologia kliniczna zaburzeń O-C1 i C1-C2

13:00-13:30 Ustawienie pacjenta i terapeuty podczas badania i leczenia manualnego połączeń szczytowo - potylicznego    i szczytowo-obrotowego kręgosłupa szyjnego

13:30-14:00 Ocena zakresu ruchu kręgosłupa w segmencie O-C1-C2

14:00-14:30 Przerwa

14:30-15:00 Badanie kręgosłupa C3-C6 – powtórzenie i doskonalenie umiejętności

15:00-15:30 Techniki tkanek miękkich kręgosłupa szyjnego – powtórzenie i doskonalenie umiejętności

15:30-16:00 Techniki mobilizacyjne kręgosłupa C3-C6 – powtórzenie i doskonalenie umiejętności

16:00-16:30  Techniki mobilizacyjne kręgosłupa O-C1-C2

16:30-16:45 Przerwa

16:45-18:00 Techniki manipulacyjne C3-C6 – powtórzenie i doskonalenie umiejętności

II DZIEŃ

9:00-10:00 Techniki manipulacyjne kręgosłupa O-C1-C2 - powtórzenie i doskonalenie umiejętności

10:00-10:10 Przerwa

10:10-12:00 Badanie kręgosłupa szyjnego– powtórzenie i doskonalenie umiejętności

12:00-12:15 Przerwa

12:15-13:00 Techniki tkanek miękkich kręgosłupa szyjnego – powtórzenie i doskonalenie umiejętności

13:00-14:00 Techniki mobilizacyjne kręgosłupa C7-Th4 -powtórzenie i doskonalenie umiejętności

14:00-15:00 Techniki manipulacyjne C7-Th4 powtórzenie i doskonalenie umiejętności

 

 

Kręgosłup piersiowy -  techniki zaawansowane

I DZIEŃ

9:00-9:30 Budowa klatki piersiowej

9:30-10:00 Biomechanika klatki piersiowej

10:00-10:30 Palpacyjna lokalizacja poszczególnych żeber i elementów ich budowy

10:30-10:40 Przerwa

10:40-11:25 Ocena ruchomości żeber

11:25-11:35 Przerwa

11:35-12:00 Zablokowanie żeber w pozycji wdechowej

12:00-12:30 Zablokowanie żeber w pozycji wydechowej

12:30-13:00  Ustawienie pacjenta i terapeuty podczas badania i leczenia manualnego stawów klatki piersiowej

13:00-14:00 Techniki mobilizacji stawów klatki piersiowej

14:00-14:30 Przerwa

14:30-15:00 Podstawowe techniki manipulacyjne stosowane w leczeniu stawów klatki piersiowej

15:00-15:30 Badanie kręgosłupa piersiowego - powtórzenie i doskonalenie umiejętności

15:30-16:00 Techniki mobilizacyjne kręgosłupa piersiowego - powtórzenie i doskonalenie umiejętności.

16:00-16:30 Techniki manipulacyjne. kręgosłupa piersiowego -powtórzenie i doskonalenie umiejętności

16:30-16:45 Przerwa

16:45-18:00 Ocena krzywizny kręgosłupa piersiowego

II DZIEŃ

9:00-9:30 Biomechanika przejścia szyjno-piersiowego

9:30-10:00 Symptomatologia kliniczna zaburzeń przejścia szyjno-piersiowego

10:00-10:10 Przerwa

10:10-11:00 Badanie ruchomości przejścia szyjno-piersiowego

11:00-11:30 Ustawienie pacjenta i terapeuty podczas badania i leczenia manualnego przejścia szyjno-piersiowego

11:30-12:00   Techniki tkanek miękkich stosowane w leczeniu zaburzeń przejścia szyjno-piersiowego

12:00-12:15 Przerwa

12:15-13:00 Techniki mobilizacyjne stosowane w leczeniu przejścia szyjno-piersiowego kręgosłupa

13:00-13:30 Podstawowe techniki manipulacyjne stosowane w leczeniu przejścia szyjno-piersiowego kręgosłupa

13:30-14:00 Zespół górnego otworu klatki piersiowej

14:00-14:30  Badanie klatki piersiowej - powtórzenie i doskonalenie umiejętności

14:30-15:00 Techniki mobilizacji, manipulacyjne  stosowane w leczeniu stawów klatki piersiowej - powtórzenie i doskonalenie umiejętności

 

 

Kręgosłup lędźwiowy - techniki zaawansowane

I DZIEŃ

9:00-10:30 Badanie kręgosłupa lędźwiowego - powtórzenie i doskonalenie umiejętności

10:30-10:40 Przerwa

10:40-11:25 Techniki mobilizacyjne kręgosłupa lędźwiowego -powtórzenie i doskonalenie umiejętności.

11:25-11:35 Przerwa

11:35-13:00 Techniki manipulacyjne. kręgosłupa lędźwiowego -powtórzenie i doskonalenie umiejętności

13:00-14:00 Ocena krzywizny kręgosłupa lędźwiowego i jej wpływ na leczenie manualne (pogłębienie i spłycenie lordozy)

14:00-14:30 Przerwa

14:30-15:00 Przejście piersiowo-lędźwiowe (Th11-L2)

15:00-15:30 Biomechanika przejścia piersiowo-lędźwiowego

15:30-16:00 Symptomatologia kliniczna zaburzeń przejścia piersiowo-lędźwiowego

16:00-16:30 Badanie ruchomości przejścia piersiowo-lędźwiowego  

16:30-16:45 Przerwa

16:45-18:00 Zajęcia praktyczne – doskonalenie technik

II DZIEŃ

9:00-10:00 Ustawienie pacjenta i terapeuty podczas badania i leczenia manualnego przejścia piersiowo-lędźwiowego

10:00-10:10 Przerwa

10:10-11:00 Techniki tkanek miękkich stosowane w leczeniu zaburzeń przejścia piersiowo-lędźwiowego

11:00-12:00  Techniki mobilizacyjne stosowane w leczeniu przejścia piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa

12:00-12:15 Przerwa

12:15-13:30 Podstawowe techniki manipulacyjne stosowane w leczeniu przejścia piersiowo-lędźwiowego

13:30-14:00 Gdzie jest granica leczenia manualnego w zaburzeniach kręgosłupa

14:00-15:00 Podsumowanie – doskonalenie technik

 


Patronat medialny:

            

  
RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI


Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "WKMM"


Możliwość dofinansowania szkolenia

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP PaktFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt