facebook
 

Warsztaty kadawerowe (Cadaver workshops) - Chirurgia ortopedyczna

 

Kończyna dolna - Chirurgia ortopedyczna

Współorganizator - Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM w Katowicach

Realizatorzy - specjaliści ze Sport-Kliniki w Żorach

Partner strategiczny - Smith and Nephew

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
Sekcja Reumoortopedii PTOiTr
IFMSA-POLAND

Patronat medialny:
Ortopedia Polska
Medicalguidelines
Chirurg.pl

 

Szkolenie w stricte praktycznej formie obejmuje swym zakresem artroskopię KOŃCZYNY DOLNEJ  - 4 – kursy (po 16 uczestników w każdym). Każdy kurs składa sie z cześci wprowadzajacej, warsztatów oraz części podsumowujacej. Są to kursy:

  1. Artroskopia stawu skokowego - 20 marca 2015, Katowice. Szczegółowe informacje na stronie kursu.
  2. Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja ACL - 21 marca 2015, Katowice. Szczegółowe informacje na stronie kursu.
  3. Złamania dostawowe bliższego końca kości piszczelowej - 27 marca 2015, Katowice. Szczegółowe informacje na stronie kursu.
  4. Dostęp przedni małoinwazyjny do stawu biodrowego - 28 marca 2015, Katowice. Szczegółowe informacje na stronie kursu.

Cześć praktyczna trwa 3 godz. (cadaverlab)

W każdym warsztacie uczestnicy mają do dyspozycji 4 preparaty ludzkie - całe zwłoki. 

Na stanowisko przypada 2 uczestników, 1 instruktor, 1 preparat (jedna strona) - 2 tury ćwiczeń na preparatach.

Zajęcia odbywają się w 2 grupach: 1 grupa wykłady (teoria) - 2 grupa zajęcia praktyczne. Wykładowcy na czas swojego wykładu opuszczają salę prosektoryjną. W tym czasie zajęcia z zakresu anatomii topograficznej prowadzi kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. 

Liczba uczestników każdego bloku jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Szkolenie odbywa się w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej SUM w Katowicach.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC, PROSIMY O SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt