facebook

Staw kolanowy - warsztaty diagnostyczne USG

Staw kolanowy - warsztaty diagnostyczne USG

 

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach


Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji


Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

Certyfikat INFARMA nr 2617, 2618, 2619

 

Kierownictwo naukowe i prowadzenie:

lek. med. Marcin Dębski - Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii. Ukończył  dwuletnią szkołę masażu z elementami fizjoterapii. Pracownik oddziału Ortopedii i Traumatologii Szpitala Miejskiego w Sosnowcu. Regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie diagnostyki oraz chirurgii zarówno schorzeń ortopedycznych jak i urazów kostno-stawowych oraz mięśniowych. Pasjonata nowych technologii w ortopedii
 

Szkolenie realizowane w formie III poziomów: wprowadzający, podstawowy, rozszerzony - można wziąć udział w dowolnie wybranym poziomie  

 

Program kursu:

Poziom wprowadzający
9:00-9:30 Wprowadzenie
9:30-10:00 Skąd to się wzięło USG ? Historia w pigułce
Rodzaje USG i głowic - czego używać i jaka jest różnica?
10:00-10:15 Przerwa
10:15-10:45 Zalety i wady korzystania z badania USG
a) jakie tkanki możemy w USG obrazować ?
b) ograniczenie metody - w czym USG jest lepsze i gorsze od RTG, TK, MR
c) jak wygląda korzystanie z USG w innych krajach - czy to się sprawdza?
10:45-11:15 Anatomia stawu kolanowego
11:15-12:15 Badanie fizykalne oraz wywiad przed badaniem USG 30
12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:00 Część praktyczna
Dokładne obrazowanie struktur, które możemy zobrazować w badaniu na przykładach USG - porównanie do badania RTG oraz MR.
Jak korzystać z USG - ustawienia ortopedyczne?
Pokaz użytkowania USG live - obraz przeniesiony na ekran
 

Poziom podstawowy
9:00-9:30 Wprowadzenie
9:30-10:00 Skąd to się wzięło USG ? Historia w pigułce
Rodzaje USG i głowic - czego używać i jaka jest różnica?
10:00-10:15 Przerwa
10:15-10:45 Zalety i wady korzystania z badania USG
a) jakie tkanki możemy w USG obrazować ?
b) ograniczenie metody - w czym USG jest lepsze i gorsze od RTG, TK, MR
c) jak wygląda korzystanie z USG w innych krajach - czy to się sprawdza?
10:45-11:15 Anatomia stawu kolanowego
11:15-12:15 Badanie fizykalne oraz wywiad przed badaniem USG 30
12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:00 Część praktyczna
Dokładne obrazowanie struktur, które możemy zobrazować w badaniu na przykładach USG - porównanie do badania RTG oraz MR.
Jak korzystać z USG - ustawienia ortopedyczne?
Pokaz użytkowania USG live - obraz przeniesiony na ekran

Zakończenie części wprowadzającej

14:00-15:00 Przerwa

15:00-17:00 Obrazowanie poszczególnych struktur z podziałem na okolicę – obraz prawidłowy
a) Okolica przednia stawu – zachyłek nadrzepkowy, rzepka, więzadła właściwe rzepki, kaletki przedniej części kolana, chrząstka
b) Okolica przyśrodkowa stawu – łąkotka przyśrodkowa, MCL, gęsia stopka i jego ścięgna
c) Okolica boczna stawu – łakotka boczna, ścięgno mięśnia podkolanowego, LCL, powięź biodrowo-piszczelowa, głowa strzałki
d) Okolica tylna stawu kolanowego – mięśnie brzuchate łydki, obecność torbieli, kostka Favela
17:00-17:10 Przerwa
17:10-19:00  Warsztaty praktyczne – praca z USG

 

Poziom rozszerzony

I DZIEŃ

9:00-9:30 Opis USG – porównanie wzorów, co opisywać, a co nie?
9:30-9:45 Anatomia stawu kolanowego
9:45-10:10 Badanie fizykalne oraz wywiad przed badaniem USG
10:10-10:15 Przerwa
10:15-11:15 Trudności diagnostyczne – kiedy pojawiają się kłopoty i jak je obejść?
11:15-12:15 Współpraca na linii osoba wykonująca USG, a lekarz prowadzący
12:15-12:30 Przerwa
12:30-13:30 Wartość diagnostyczna USG przy obrazowaniu poszczególnych struktur
13:30-14:00 Przerwa
14:00-16:00 Patologie w obrazie USG
a) Mięsień czworogłowy – uszkodzenie i tendinopatie
b) Zachyłek nadrzepkowy – wysięk, przerost maziówki, wolne ciała
c) Zapalenie kaletek okolicy przed i podrzepkowej – różnice w obrazach w zależności od zapalenia
d) Zapalenie ścięgen gęsiej stopki i kaletki gęsiej stopki
e) Patologie w obrazie łąkotek – trudności diagnostyczne
f) Uszkodzenie urazowe więzadeł pobocznych
g) Uszkodzenie ACL – możliwości obrazowania
h) Chrząstka stawowa – norma, a patologia
i) Torbiel Bakera, torbiele przyłąkotkowe oraz okolicy ścięgien
16:00-16:15 Przerwa
16:15-18:00 Warsztaty praktyczne – praca z USG

II DZIEŃ

9:00-10:00 Możliwości wykorzystania punkcji w USG
a) opróżnianie torbieli – kiedy nakłuć, a kiedy nie ruszać?
b) opróżnianie kaletek – kiedy nie opróżniać?
c) podawanie sterydów, kwasu hialuronowego, PRP itd. - kiedy i gdzie podać?
d) krwiaki podudzia po uszkodzeniu mięśnia trójgłowego
e) znieczulenie diagnostyczne – w jaką okolicę podawać środek znieczulający
10:00-10:15 Przerwa
10:15-11:15 Znaczenie USG w reumoortopedii – kiedy podejrzewać tło immunologiczne
11:15-13:15 Warsztaty praktyczne
13:15-13:30 Przerwa
13:30-14:45 Warsztaty praktyczne
14:45-15:00 Zakończenie

 

               Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Staw kolanowy"

Koszt udziału: Poziom wprowadzający - 500 zł; podstawowy 1 000 zł, rozszerzony 1 500 zł

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych

 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP Pakt

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt