facebook

Badanie echokardiograficzne noworodka – poziom zaawansowany

Badanie echokardiograficzne noworodka – poziom zaawansowany

 

 

 

Patronat naukowy:
Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr n. med. Bożena Zeifert- specjalista kardiologii dziecięcej.

Obecnie z-ca koordynatora Kliniki Wad Wrodzonych i Kardiologii Dziecięcej  Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Doświadczenie zawodowe: 32 lata pracy na kardiologii dziecięcej , dodatkowo konsultacje na oddziałach noworodkowych i w Poradni Kardiologicznej, 32 letnie doświadczenie w wykonywaniu badań echokardiograficznych. przezklatkowych i  przezprzełykowych.

 

 

Program kursu:

Część seminaryjna: I dzień ( 16.00- 20.00) –  4 godziny

1.     Wykład: Drożny przewód tętniczy.
2.     Wykład  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.
3.     Wykład:  Ubytek przegrody międzykomorowej.
4.     Wykład: Nieprawidłowy spływ żył płucnych.

Część seminaryjna: II dzień (g.8.00-11.30) – 3,5 godziny
1.     Wykład:  :  Wady przewodozależne
2.     Wykład:  Tetralogia Fallota.

Cześć praktyczna: II dzień  (g.11.30 – 19.00) – 7,5 godzin

Wykonywanie badań USG w grupach - 2 grupy  5 osobowe

 

Patronat medialny:

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Echo zaawansowane"


Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności


Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.plFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt