facebook

. Medycyna manualna - Kończyny, miednica, stawy krzyżowo-biodrowe

 

 

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ

 Kończyny, miednica, stawy krzyżowo-biodrowe

 

I zjazd - Kończyna górna
II zjazd - Miednica/ stawy krzyżowo-biodrowe
III zjazd - Kończyna dolna

 


Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl - Sala nr 405/1   (Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-18:00; niedziela: 9:00-15:00

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach


Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji


Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

Certyfikat INFARMA nr 2640

 


Kierownictwo naukowe:

dr n. med. Grzegorz Sławiński - neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Goleniowie

Rada naukowa:

dr Kendall Chorostecki, Bkin, D.C. - doktor chiropraktyki, spec. medycyna manualna; Canadian Memorial Chiropractic College, Toronto, Kanada

dr Mateusz Nowacki, D.C. - doktor chiropraktyki, spec. medycyna sportowa, leczenie bólu; Murdoch University,  University Edinburgh, Australia

dr n. med. Grzegorz Sławiński - neurolog, spec. rehabilitacji medycznej


Instruktaż:

dr n. kf. Dawid Pawlak, fizjoterapeuta - Doktor nauk o kulturze fizycznej AWF w Katowicach. Specjalista medycyny manualnej oraz ortopedycznej terapii manualnej. W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę zdobytą w czasie wielu specjalistycznych kursów z zakresu terapii manualnej i osteopatii prowadzonych przez znanych  instruktorów z całego świata. Dyplomowany terapeuta metod Medycyny Manualnej, Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha oraz Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT. Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowo – szkoleniowych dotyczących zagadnień leczenia narządu ruchu. Ukończył specjalistyczne studia z przygotowania motorycznego w grach zespołowych oraz liczne szkolenia z treningu funkcjonalnego, dzięki którym z sukcesami zajmuje się rehabilitacją oraz przygotowaniem motorycznym sportowców na każdym poziomie (rekreacyjnym oraz wyczynowym). Prowadzi indywidualne konsultacje i treningi w okresie przygotowawczym zawodników oraz w czasie powrotu do sportu po przebytych urazach narządu ruchu.


mgr Bartłomiej Izydorczyk – Styś - absolwent oraz wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w zakresie przedmiotów m.in.: fizykoterapia, terapia manualna, masaż leczniczy, podstawy anatomii funkcjonalnej człowieka. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie fizjoterapii w różnych placówkach medycznych, ponad 10-letnia działalność badawczo-naukowa m.in. w zakresie badań postawy ciała - aktualnie prywatna praktyka fizjoterapeutyczna . Specjalista i pasjonat  terapii manualnej.


Kilka słów o kursie:

Wielospecjalistyczny kurs medycyny manualnej – Zintegrowane metody....- prowadzony przez   międzynarodową   kadrę,   jest   kontynuacją   prac   prof.   Karela   Lewita,   zapoczątkowanych   w 1973 w katowickiej Klinice Neurologii w zakresie medycyny manualnej. Od początku lat dziewięćdziesiątych ciągłość tradycji szkoły prof. K. Lewita utrzymywał dr n. med. Zbigniew Arkuszewski w ramach projektów MSP Pakt. Dały one podstawy „Podręcznika medycyny manualnej" (2 tomy), skryptów do kursów medycyny/ terapii manualnej (2003-2011).


W obecnym kształcie WKMM wykracza poza ramy programowe wyznaczone przez prof. Karela Lewitę, Verę Verchozinovą  oraz  dr  Zbigniewa Arkuszewskiego,  zawiera  aktualne  światowe  trendy  i koncepcje  stosowane w medycynie manualnej (chiropraktyce oraz osteopatii).


WKMM uczy praktycznego stosowania wiodących metod terapeutycznych: m. in. Lewita, Kaltenborna, Cyriaxa, Maitlanda, neuroortopedii europejskiej, prawie nieznanych w Polsce nowoczesnych metod i koncepcji chiropraktyków z USA i Kanady.


Około 70% zajęć zajmują warsztaty praktyczne: wywiad, badanie neurologiczne, testy ortopedyczne, specyficzne testy i techniki palpacyjne, w tym najnowsze światowe, mało znane w Polsce.


Zajęcia w grupie max. 15 osób, daje unikalną możliwość pełnego przyswojenia specjalistycznej wiedzy w teorii i praktyce. Żaden inny kurs nie daje takich możliwości. Program znacznie wykracza poza ramy popularnych szkoleń, gwarancją jakości są najwyższe kwalifikacje międzynarodowej kadry a także posiadane patronaty i akredytacje.


Korzyści dla uczestnika:

Nabycie biegłości w zakresie diagnostyki, rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu, potwierdzonej certyfikatem

Otrzymanie certyfikatu zatwierdzonego i akredytowanego przez Śląską Izbę Lekarską, honorowanego w krajach Unii Europejskiej z możliwością przyznania punktów edukacyjnych

Uzyskanie komplementarnej wiedzy czerpanej z doświadczeń wiodących na świecie szkół - czeskiej, niemieckiej, amerykańskiej, kanadyjskiej - w praktyce stwarza to szansę wyprzedzenie konkurencji

Otrzymanie nie publikowanych dotychczas w języku polskim materiałów, które umożliwiają błyskawiczną powtórkę poznanych wiadomości w każdym miejscu i czasie

Poznanie aktualnych metod diagnostycznych w tym nowoczesnej diagnostyki obrazowej umożliwiającej trafne rozpoznanie dolegliwości pacjenta, skrócenie czasu leczenia

Poszerzenie kontraktu o metody medycyny manualnej oraz wzbogacenie oferty placówki

Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia usług/gabinetu terapii manualnej

Wyróżnienie się spośród setek innych specjalistów Swojej dziedziny

Kontakt z wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców pozwoli na konfrontację trudnych przypadków i analizę problemów z własnej praktyki zawodowej

Umiejętności nabyte na szkoleniu znacznie ograniczą ilość powikłań po leczeniu

Szersze spojrzenie na dolegliwości ze strony narządu ruchu i bliższy kontakt z pacjentem przyniesie wdzięczność i satysfakcję pacjentów po skutecznej diagnozie/ terapii - taki sposób diagnozowania i leczenia jest preferowany przez pacjentów

Udział w kursie otworzy łatwy dostęp do szkoleń doskonalących

 

Forma kursu:

Kurs realizowany jest w 3 modułach. Każdy moduł składa się z 3 weekendowych zjazdów (sobota/niedziela). Zajęcia odbywają się w godzinach: sobota (9:00 - 18:00); niedziela (9:00 - 15:00).

Zajęcia składają się z części teoretycznej i warsztatowej: wykłady, demonstracje i ćwiczenia (pokazy i demonstracje różnorodnych metod diagnostycznych i leczniczych - diagnostyka: wywiad internistyczny, badanie neurologiczne, testy ortopedyczne, ocena radiologiczna oraz specyficzne testy manualne; leczenie: techniki tkanek miękkich, PIR, trakcje, mobilizacje, manipulacje i automobilizacje). Po module wydawany jest certyfikat.


Program kursu:

Kończyna górna

I DZIEŃ
9:00-9:30 Stawy kończyny górnej
9:30-10:00 Unerwienie kończyny górnej
10:00-10:30  Mięśnie wskaźnikowe zaburzeń segmentarnych C5,C6,C7,C8, Th1
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:00 Badanie neurologiczne kończyny górnej
11:00-11:25 Testy naczyniowe kończyny górnej
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:00 Stawy kończyny górnej
12:00-12:30 Badanie stawu mostkowo -obojczykowego
12:30-13:00 Badanie stawu barkowo -obojczykowego
13:00-13:30 Badanie ślizgu łopatki
13:30-14:00 Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stawu mostkowo -obojczykowego
14:00-14:30 Przerwa
14:30-15:00 Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stawu barkowo -obojczykowego
15:00-15:30 Techniki przywracania ślizgu łopatki
15:30-16:00 Ocena stabilności łopatki, Dysbalans mięśniowy obręczy barkowej
16:00-16:30 Ćwiczenia poprawiające kontrolę i stabilność łopatki
16:30-16:45 Przerwa
16:45-17:30 Budowa stawu ramiennego
17:30-18:00  Biomechanika i zakres ruchomości stawu ramiennego

II DZIEŃ
9:00-9:15 Badanie stawu ramiennego
9:15-9:30 Wzorzec torebkowy stawu ramiennego i jego zaburzenia
9:30-9:45 Najczęściej występujące zaburzenia stawu ramiennego
9:45-10:00 Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stosowane w leczeniu zaburzeń stawu ramiennego
10:00-10:10 Przerwa
10:10-10:30 Budowa stawu łokciowego
10:30-10:45 Biomechanika i zakres ruchomości stawu łokciowego
10:45-11:00 Badanie stawu łokciowego
11:00-11:15 Najczęściej występujące zaburzenia stawu łokciowego
11:15-11:30 Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stosowane w leczeniu zaburzeń
11:30-11:45 Techniki  mobilizacyjne  i  manipulacyjne  stosowane  w  leczeniu  stawów  obręczy  barkowej-powtórzenie   i doskonalenie umiejętności
11:45-12:00 Budowa stawów nadgarstka, ręki i palców
12:00-12:15 Przerwa
12:15-12:30 Biomechanika i zakres ruchomości stawów nadgarstka, ręki i palców
12:30-12:45 Badanie stawów nadgarstka, ręki i palców
12:45-13:00 Najczęściej występujące zaburzenia stawów nadgarstka, ręki i palców
13:00-14:30 Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stosowane w leczeniu zaburzeń stawów nadgarstka, ręki i palców; stawów obręczy barkowej; stawu ramiennego; stawu łokciowego i promieniowołokciowego
dalszego-powtórzenie i doskonalenie umiejętności
14:30-15:00  Wykład: Gdzie jest granica leczenia manualnego w zaburzeniach kończyny górnej?

 

Kończyna dolna

I DZIEŃ
9:00-10:30 Unerwienie kończyny górnej; Mięśnie wskaźnikowe zaburzeń segmentarnych L1-S1 -powtórzenie
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25 Badanie neurologiczne kończyny górnej
11:25-11:35 Przerwa kawowa
11:35-13:00 Testy naczyniowe kończyny dolnej -różnicowanie chromania neurogennego i naczyniowego (przestankowego)
13:00-13:30 Stawy kończyny dolnej; Badanie stawu biodrowego
13:30-14:00 Techniki tkanek miękkich stosowane w leczeniu zaburzeń s tawu biodrowego - PIR, punkty spustowe, relaksacja pozycyjna; Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stosowane w leczeniu stawu biodrowego
14:00-14:30 Przerwa
14:30-15:00 Budowa stawu kolanowego; Badanie stawu kolanowego
15:00-16:00 Techniki tkanek miękkich stosowane w leczeniu zaburzeń stawu kolanowego - PIR, punkty spustowe, relaksacja pozycyjna
16:00-16:30  Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stosowane w leczeniu stawu kolanowego
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stosowane w leczeniu stawu biodrowego - powtórzenie i doskonalenie umiejętności

II DZIEŃ
9:00-9:30 Budowa stawu skokowego; Biomechanika i zakres ruchomości stawu skokowego
9:30-10:00 Badanie stawu skokowego; Najczęściej występujące zaburzenia stawu skokowego
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:00 Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stosowane w leczeniu zaburzeń stawu skokowego
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:00 Stawy stopy- budowa; Biomechanika i zakres ruchomości stawów stopy
13:00-14:00 Badanie stawów stopy; Najczęściej występujące zaburzenia stawów stopy
14:00-15:00 Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stosowane w leczeniu zaburzeń


Miednica/ stawy krzyżowo-biodrowe

I DZIEŃ
9:00-9:30 Anatomia palpacyjna miednicy
9:30-10:00 Biomechanika miednicy
10:00-10:30 Mięśnie obręczy miednicznej i ich zespoły
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25 Unerwienie miednicy
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:00 Badanie miednicy
12:00-14:00 Techniki manualne stosowane w leczeniu zaburzeń miednicy
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Tkanki miękkie miednicy i powiązane z nimi zespoły kliniczne, symptomatologia, leczenie
więzadło  krzyżowo-biodrowe
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Zajęcia praktyczne – doskonalenie technik

II DZIEŃ
9:00-10:00 Badanie miednicy - powtórzenie i doskonalenie umiejętności
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:00 Techniki manualne stosowane w leczeniu zaburzeń miednicy powtórzenie i doskonalenie umiejętności
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:00 Wykład: Gdzie jest granica leczenia manualnego w zaburzeniach miednicy i kończyny dolnej?
13:00-15:00 Zajęcia praktyczne – doskonalenie technik

 


Patronat medialny:

              


RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI


Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "WKMM"


Możliwość dofinansowania szkolenia


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP Pakt

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt